21 جدی 1390 - همه اخبار

مطبوعات روز چهارشنبه کابل/ 21 جدی

مطبوعات روز چهارشنبه کابل/ 21 جدی

پاکستان تلاش می ورزد تا آن عده از سران طالبان را که مخالف گفتگوهای قطر اند، هدف قرارداده و آنان را به دو گروه تقسیم کند و به این ترتیب تلاش های جاری امریکا در قطر را با تهدید روبرو سازد.

محور
روزنامه غیر دولتی محور در صفحه نخست اش با عنوان درشت نوشته است که پاکستان، افغانستان و ترکیه راه دیگر گفتگو با طالبان را باز می کنند.روزنامه می نویسد، پاکستان این تلاش ها را پس از آن آغاز کرده که ترس پایان کنترلش بر طالبان بیشتر شده بود و از طرح امریکا و قطر در رابطه به زندانیان طالب در گوانتانامو حمایت کرد.روزنامه به ادامه نوشته است که حکومت های افغانستان و پاکستان از آجندای گفتگو های قطر به دور نگه داشته شدند و این کار سبب گردید تا این دو کشور در مورد تعامل گفتگو ها میان امریکا و قطر مشکوک شده و در صدد دریافت راه تازه گردند.به باور نویسنده روزنامه محور، پاکستان تلاش می ورزد تا آنعده از سران طالبان را که مخالف گفتگوهای قطر اند، هدف قرارداده و آنان را به دو گروه تقسیم کند و به این ترتیب تلاش های جاری امریکا در قطر را با تهدید روبرو سازد.

سرنوشت
روزنامه سرنوشت تلاش های برخی از حلقات شامل در حکومت افغانستان در برابر صلح و آشتی را به بررسی گرفته است.روزنامه در سرمقاله امروز خود تغییرات تازه در برخی از پست های وزارت داخله را مورد انتقاد قرارداده، آنرا به نحوی در تضاد با تلاش های جاری صلح خوانده و گفته است که این تغییرات بیشتر بر اساس سلیقه های تنظیمی صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید  اعتراض فعالان زن نسبت به دعوت طالبان در نشست قطر

ملی باور
روزنامه غیر دولتی ملی باور تغییرات در پست های وزارت داخله را با گفتگوهای جاری در قطر و نشست برلین مرتبط دانسته است.روزنامه به نقل از برخی تحلیلگران نوشته است، افرادی که در پست های ریاست ها و قوماندانی های امنیه این وزارت گماشته شده اند، بیشتر با جبهه شمال ارتباط دارند.نویسنده مطلب در ادامه می افزاید که این افراد می خواهند پیش از آغاز گفتگوبا طالبان خود را تقویت کرده تا به این طور مانع آمدن طالبان گردند.به نوشته روزنامه این تغییرات از قبل آغاز شده بود و نتها از یک ولایت و یک حزب 55 تن در پست های مهم تعیین شده بودند.در عین حال روزنامه ملی باور در سرمقاله امروزش تلاش های قطر و برلین را راه های حلی وارداتی عنوان کرده که نمی تواند مشکل افغانها را برطرف سازد.به باورنویسنده مطلب، افغان ها از کسانی که نمی خواهند برای تامین صلح کار کنند، توقع ندارند اما از افرادی که به واقیعت خواهان حل مشکلات اند، امید دارند که با درنظرداشت شرایط موجود یک راه حل افغانی را دریابند.

هیواد
روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله امروز خود نشست برلین را که در آن برخی از افغانها و خارجی ها شرکت داشتند، در مغایرت با منافع ملی کشور خوانده است.روزنامه از جامعه جهانی تقاضا کرده تا از این گونه نشست ها در خارج از افغانستان که برخلاف وحدت افغانها است باید جلوگیری کند.روزنامه این کار را بخاطری ضروری دانسته است که این گونه تحرکات سبب نفرت و انزجار افغانها، علیه جامعه جهانی به خصوص امریکا و جرمنی می گردد.

بیشتر بخوانید  ناامنی افغانستان؛ بهانه ای برای تداوم حضور قوای خارجی در منطقه

خدمتگار
روزنامه خدمتگار در حالی که تلاش ها برای گفتگوهای صلح ادامه دارد، حملات مسلحانه را نیز بر این روند زیان آور توصیف کرده است.روزنامه به حملات دیروزدرولایت پکتیکا اشاره می کند که هدف آن ریاست مخابرات این ولایت بود.روزنامه نوشته است که این حملات تلاش های جاری برای ایجاد اعتماد میان طرف های درگیر را آسیب می رساند و به این ترتیب این پیشنهاد حکومت افغانستان منطقی است که پیش از آغاز گفتگوهای صلح باید آتش بس صورت گیرد.روزنامه خدمتگار در ادامه می نویسد که در حال حاضر افغانها نسبت به هرکسی دیگر بیشتر از طالبان می خواهند تا این گونه حملات را متوقف بسازند زیرا این حملات تنها به زیان مردم و طالبان اند.

همرسانی کنید!