13 جدی 1390 - همه اخبار

مطبوعات امروز کابل

مطبوعات امروز کابل

دهها طالب از كويته و ديگر مناطق پاكستان به قطر رفته اند.روزنامه نوشته است، ايالات متحده امريكا صد ها مليون دالر را براي مصارف بود و باش اين افراد در قطر اختصاص داده است…ويسا

ويسا نوشته است، با گشايش دفتر سياسي براي طالبان در قطر، پاكستان فرصت دريافت امتيازات را از جامعه ي بين المللي از دست خواهد داد.روزنامه به استناد از يك گزارش روزنامه ي پاكستاني “جنگ” نوشته است، اگر اين دفتر ايجاد شود و طالبان با مقام هاي امريكايي به تفاهم برسند، فشار ها بر پاكستان افزايش خواهند يافت.به نوشته روزنامه، دهها طالب از كويته و ديگر مناطق پاكستان به قطر رفته اند.روزنامه نوشته است، ايالات متحده امريكا صد ها مليون دالر را براي مصارف بود و باش اين افراد در قطر اختصاص داده است.نويسنده مطلب مي نويسد، در صورتي كه حكومت افغانستان در اين پروسه شامل ساخته شود، اقدام جديدي در زمينه تامين صلح و ثبات در كشور بوده مي تواند.روزنامه به تلاش ها جهت آزاد ساختن زندانيان طالب از زندان نيز اشاره كرده و نوشته است، امريكا مصروف اجراي گفتگو هاي پنهاني با طالبان در اين مورد است.

اراده
اراده هم به مساله گفتگو هاي پنهاني طالبان و امريكا در قطر نظري افگنده و نوشته است، طالبان و امريكايي ها روي رهايي زندانيان طالب از گوانتانامو صحبت مي كنند.روزنامه به نقل از وزارت خارجه ايالات متحده امريكا نوشته است، جدا ساختن طالبان از شبكه القاعده بخشي از استراتژي آنان را تشكيل مي دهد تا اين شبكه مراكز امن را در افغانستان دوباره ايجاد نكند.روزنامه مي نويسد، گفتگو هاي قطر بدون حضور و آگاهي دولت افغانستان صورت مي گيرد.به نوشته روزنامه، از مذاكرات جاري ميان طالبان و امريكا بر مي آيد كه حضور نمايندگان دولت افغانستان در اين مذاكرات براي مقام هاي امريكا و طالبان اهميتي ندارد.

بیشتر بخوانید  پیش بینی هواشناسی از وقوع بارندگی در پنج ولایت کشور

هيواد
روزنامه هيواد به عمليات شب هنگام نيروهاي بين المللي در افغانستان توجه كرده و نوشته است، در اين عمليات بيشتر به غير نظاميان صدمه مي رسد.به نوشته روزنامه، اجراي اين عمليات در تضاد با منافع ملي كشور است.روزنامه از موضعگيري حكومت افغانستان بخاطر توقف راه اندازي اين عمليات حمايت كرده است.روزنامه نوشته است، اين عمليات بيشتر به اساس معلومات نادرست اجرا مي شود.

اراده
روزنامه ي اراده به توانايي نيروهاي افغان جهت اجراي عمليات شب هنگام توجه كرده است.به نوشته روزنامه، وزارت دفاع ملي افغانستان گفته است، بنابر بعضي مشكلات تخنيكي نيروهاي افغانستاني قادر نيستند تا اين عمليات را به طور مستقلانه راه اندازي كنند.

همرسانی کنید!