27 قوس 1391 - همه اخبار

مشکلات امنیتی مانع تطبیق پروژه های انکشافی

مشکلات امنیتی مانع تطبیق پروژه های انکشافی

مشکلات امنیتی مانع تطبیق پروژه های انکشافی

 

مشکل اساسی ما اینست که مردم در یک سردرگمی بسر می برد و نمی دانند که از کجا به کجا می روند، امنیت بدون یک چهارچوب، تامین شده نمی تواند، چون وقتی می گوئید، انکشاف موازی صورت بگیرد، عدالت و اداره بیاید باید بالای طرح ثبات کار شود.
مسوولان کمیسیون پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی، یکی از مشکلات فرا راه تطبیق پروژه های انکشافی را موجودیت مشکلات امنیتی و نبود حکومت داری خوب در برخی از ولسوالی های کابل عنوان می کنند.

رییس این کمیسیون که به روز دوشنبه در نشست با مسوولان مرکز و ولسوالی های کابل روی ایجاد یک هماهنگی مشترک بین ارگان های دولتی تاکید کرد. اشرف غنی احمد زی، نبود اراده مشترک سیاسی و عدم هماهنگی بین ارگان های دولتی را یکی دیگر از مشکلات فرا راه تطبیق پروژه های انکشافی خواند.

« مشکل اساسی ما اینست که مردم در یک سردرگمی بسر می برد و نمی دانند که از کجا به کجا می روند، امنیت بدون یک چهارچوب، تامین شده نمی تواند، چون وقتی می گوئید، انکشاف موازی صورت بگیرد، عدالت و اداره بیاید باید بالای طرح ثبات کار شود. سهم گیری مردم به صورت بنیادی تامین نشده و هنوز هم یک فاصله وجودارد. »

این نشست از سوی کمیسیون پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی به هدف بررسی اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ولایت کابل برگزار شده بود.

در این نشست به شمول والی کابل، نماینده گان ولسی جرگه شماری از ولسوالان و روسای بخش های مختلف ولایت کابل شرکت داشتند.

آنان نبود امنیت، حکومت داری خوب، غضب زمین های دولتی از سوی زورمندان، و مشکلات در زمینه تطبیق پروژه های انکشافی را از مشکلات اساسی در ولایت کابل عنوان کردند.

بیشتر بخوانید  رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر نسل کشی اسراییل در غزه را محکوم کرد

اما شکریه بارکزی عضوی ولسی جرگه و یکی از شرکت کننده گان این نشست، از کار کرد های والی و کارمندان ولایت کابل انتقاد کرد.

به گفته خانم بارکزی طی چند سال گذشته مسوولان ولایت کابل کار های لازم را برای انکشاف کابل انحام نداده اند.

« همه ساله بودجه ولایت کابل را به عنوان بیشترین بودجه در سند بودجه بیان می کنند، در حالی که کمترین خدمات در سطح ولایت کابل مخصوصاً ولسوالی ها و شهر کابل به اهالی ولایت کابل صورت می گیرد. »

در پاسخ به این انتقادات والی کابل می گوید که پروژه های زیربنایی در کابل از سوی وزارت ها تطبیق می شود و در این بخش ولایت کابل صلاحیت بیشتر ندارد.

عبدالجبار تقوا والی کابل:
« ولایت کابل انگشت ششم است هیچ صلاحیتی ندارد، علت اینست که تحت شعاع وزارت ها قرار گرفته وزارت ها همه پروژه ها را خود شان در اختیار دارند والی کابل بیکار است مثل که مستوفی کابل هم بیکار شده است. »

پیش از این باشنده های کابل و ولسوالی های مربوط این ولایت نیز از عدم تطبیق پروژه های زیربنایی شکایت کرده اند. آنان حکومت را به بی توجهی در این راستا متهم کرده اند.

همرسانی کنید!