20 حمل 1394 - همه اخبار

مشارکت سیاسی زنان به طور گسترده محدود شده است

مشارکت سیاسی زنان به طور گسترده محدود شده است

شبکه زنان افغان با نشر گزارشی گفته است که مشارکت سیاسی زنان در این کشور به طور گسترده محدود شده است.

حسینه صافی رئیس این شبکه دیروز با نشر گزارشی زیر نام “نظارت از امنیت زنان در دوره انتقال امنیت” در کابل گفت که این نظر سنجی نشان میدهد که کاهش حضور سیاسی زنان پس از انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافته است.

وی گفت که مشارکت زنان در روند صلح هنوز هم محدود است و اکثریت زنان کشور از این روند آگاهی ندارند.

این گزارش به اساس مصاحبه با بیش از چهارصد زن و نزدیک به سیصد مرد در دوازده ولایت کشور در ماه اخیر سال گذشته میلادی تهیه شده است.

بیشتر بخوانید  برف‌باری های سنگین شاهراه کابل – غور را مسدود کرد
همرسانی کنید!