24 حوت 1392 - همه اخبار

مسدود شدن شاهراه سالنگ

مسدود شدن شاهراه سالنگ

شاهراه سالنگ

 

این شاهراه به دلیل برفباری به مدت سه روز به روی موترهای سنگین بسته خواهد بود.
جنرال رجب، امر حفظ و مراقبت از شاهراه سالنگ می گوید که از دو روز بدین سو برف باری در سالنگ به شدت جریان دارد و تا دو روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت.
او گفت که در حال حاضر موترهای مسافربری و شخصی از این شاهراه عبور می کنند اما این شاهراه به روی موترهای باربری بسته است.
جنرال رجب گفت: “در سالنگ شمالی وزش تند باد و طوفان شدید جریان دارد که مشکلات را برای عبور وسایط نقلیه به وجود آورده از اینرو این شاهراه به روی موتر های باربری مسدود بوده و به روی مسافرین به شکل مقطعی باز می باشد.”
به گفته او مسدود بودن شاهراه به روی وسایط باربری سهولت را برای وسایط مسافربری که اکثرا شهروندان کشور برای جشن نوروز به شهر مزار شریف در شمال کشور می رود، ایجاد خواهد کرد.
گفته می شود در حال حاضر در شمال سالنگ 50 سانتی متر و در جنوب 60 سانتی متر برف باریده است.

بیشتر بخوانید  اشتراک نماینده گان طالبان در نشست سوم دوحه
همرسانی کنید!