20 قوس 1392 - همه اخبار

مسدود شدن شاهراه سالنگ

مسدود شدن شاهراه سالنگ

 شاهراه سالنگ

 
این شاهراه به دلیل برفباری های شدید و جلوگیری از بروز حادثات مسدود شده است.

مسوولین گفته اند که تلاش می ورزند تا به زودی این راه را دوباره به روی موتر های باربری بگشایند.

سالنگ ها از دیروز بدینسو شاهد برفباری های سنگین بوده است.

بیشتر بخوانید  معامله پشت پرده امریکا و حکومت طالبان در آستانه نشست سوم دوحه
همرسانی کنید!