25 حمل 1394 - همه اخبار

مسدود شدن شاهراه تخار-کندز

مسدود شدن شاهراه تخار-کندز

تظاهرات باشنده گان ولایت تخار به روز سوم ادامه پیدا کرد، تعداد این معترضان که بالاتر از 2000 هزار نفر می‌باشند خواهان برکناری معاون ولایت تخار هستند و این تظاهر کننده گان شاهراه بزرک تخار- کندز را از مدت سه روز می‌شود که به روی ترافیک مسدود کرده اند.

 

مسافرین و راننده‌های موترهای بابری که در این تظاهرات گیر مانده اند، از حکومت افغانستان می‌خواهند تا این شاهراه بزرگ را بروی مردم و وسایط باز کند.

 

مظاهره کننده گان خواهان برکناری محمد فرید ذکی معاون والی این ولایت هستند و نامبرده را به تعصبات قومی و تحرکات مغرضانه متهم می‌کنند، معترضان بر سر جاده که ولایت‌های شمال‌شرق را با هم وصل می‌کند دو خیمه بزرگ تحصن را نیز بر افراشته اند.

 

یک تن از مسافرین که در تظاهرات گیر مانده اند گفت:

 

” نعیم هستم، همه راه‌ها بند است مردم مشکل دارند، زخمی و مریض دارند در این تظاهرات گیر مانده اند، چرا والی و حکومت مرکز به مشکلات مردم رسیدگی نمی‌کند، قریب است که مریضان و اطفال ما در داخل موتر جان‌های شان را از دست بدهند، چرا والی راه بروی ترافیک باز نمی‌کند و این مردم را قناعت نمی‌دهد. ”

 

مظاهره کننده گان هشدار می‌دهند تا که فرید ذکی معاون والی از سمت اش برکنار نشود به تظاهرات شان ادامه می‌دهند.

 

محمدعظیم واکمن یکتن از بزرگان، معاون والی تخار را جاسوس ISI پاکستان خواند:

 

” از روز که این آدم در این‌جا بوده، مسایل قومی شدیداً به اوج خود رسیده است و این آدم می‌خواهد که در میان مردم تخار پلان‌ها و استراتیژی های استخبارات کشورهای بیگانه را پیاده بسازد، تا برکنار نشود مظاهره ما ادامه دارد. ”

بیشتر بخوانید  اعلامیه‌ حزب وحدت اسلامی در واکنش به بازداشت‌های خودسرانه زنان و دختران از سوی طالبان

 

با تلاش های مکرر، محمد فرید ذکی معاون ولایت تخار حاضر نشد که با رسانه‌ها صحبت کند، اما سنت الله تیمور سخنگوی سرپرست ولایت تخار ادعای مردم را رد کرده، می‌گوید:

 

” یک کمیسیون ایجاد شده تا به این مشکل رسیدگی کند و معترضان برای ما وعده دادند که محل تظاهرات را تغییر می‌دهند ولی تا به حالی به کدام تفاهم نرسیده اند و تلاش می‌کنیم که شاهراه تخار-کندز را به روی ترافیک باز کنیم. ”

 

بر بنیاد گفتۀ‌های معترضان از مدت هفت سال می‌شود که فرید ذکی در این ولایت به صفت معاون والی کار می‌کند ولی در این مدت زمان به جز دامن زدن به تعصبات قومی و کارهای مغرضانه در میان اقوام دیگر هیچ کاری نکرده است.

همرسانی کنید!