19 سنبله 1393 - همه اخبار

مسدود شدن راه های مواصلاتی چندین ولسوالی بدخشان

مسدود شدن راه های مواصلاتی چندین ولسوالی بدخشان

 راه های مواصلاتی چندین ولسوالی بدخشان با مرکز این ولایت از سوی مخالفان مسلح مسدود گردیده است.

دولت محمد خاور ولسوال وردوج گفت، مخالفین مسلح سرک این ولسوالی را تخریب کرده اند که بخاطر آن راه مواصلاتی چهار ولسوالی دیگر با شهر فیض آباد مرکز این ولایت نیز مسدود شده است.

آقای خاورمی گوید، مخالفین مسلح دولت همچنان تلاش دارند تا پل که بالای دریای ولسوالی وردوج وجود دارد را نیز منفجر کنند.

بیشتر بخوانید  هشدار کمیته بین المللی نجات درباره وضعیت وخیم پناهجویان اخراج شده از پاکستان
همرسانی کنید!