24 قوس 1395 - همه اخبار, سياسی

مساعدت 12.4 میلیون دالری جاپان برای محو پولیو در افغانستان

جاپان

آریانا نیوز: به گزارش وزارت صحت عامه، جاپان 12.4 میلیون دالر را بمنظور محو پولیو و جلوگیری از انتشار امراض قابل پیشگیری توسط واکسیناسیون به سکتور صحت افغانستان مساعدت نمود.

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور به نمایندگی از حکومت ومردم افغانستان از کمک های بلا عوض حکومت جاپان در راستای بهبود عرضه خدمات صحی در افغانستان ابراز قدر دانی نموده گفت: در شرایط کنونی افغانستان از جمله کشورهای به شمار میرود که توانایی اقتصادی برای تهیه و خرید واکسین های مختلف را نداشته و نیاز مند کمک مالی تمویل کنندگان میباشد، که این مساعدت مالی در همکاری با اداره یونیسیف، وزارت صحت عامه را در جهت کاهش مرگ و میر اطفال وریشه کن ساختن مرض فلج اطفال بیشتر کمک خواهد نمود.

وزیر صحت عامه کشور میگوید که، این کمک مالی طی یک توافقنامه میان کشور جاچان و اداره یونیسیف در افغانستان، جهت خریداری واکسین های توبرکلوز، سرخکان، پولیو، زردی سیاه و تیتانوس به امضاء رسیده که این واکسین ها از طریق برنامه معافیت کتلوی ملی روزمره بیشتر از 1.3 میلیون طفل و حدود 6 میلیون خانم را در سنین باروی تحت پوشش قرار میدهد.

آقای متسوجی سوزوکا سفیر کشور جاپان در افغانستان میگوید که، کشور جاپان یکی از بزرگترین تمویل کنندگان بخش صحی در افغانستان در چند سال اخیر بوده که در راستای حفاظت از اطفال این کشور از نقطه نظر انسانی بیشتر تلاش نموده است و حکومت جاپان مبنی بر ادامه کمک هایش در راستای بهبود صحت و خودکفایی افغانستان متعهد است.

از سوی دیگر عادل خدر نماینده اداره یونیسف در افغانستان میگوید که: مشارکت ما وحکومت جاپان تفاوت مهمی را در زمینه حفظ بقای زنان و اطفال افغانستان سبب شده است، که تا کنون اداره یونیسیف تلاش های مهمی را در در این راستا انجام داده است. چنانچه در میزان مرگ و میر اطفال در یک دهه اخیر کاهش چشم گیر بوجود آمده که پروگرام واکسیناسیون در این موفقیت نقش بارز داشته است.

بیشتر بخوانید  شاهراه سالنگ‌ به روی ترافیک مسدود شد

همچنان آقای اچیری چو رئیس دفتر جایکا در افغانستان، در زمینه تلاش های این اداره در افغانستان صحبت نموده و ‌کنترول امراض ساری را یکی از اولویت ها برای اداره جایکا در افغانستان عنوان نمود.

همرسانی کنید!