10 حوت 1395 - همه اخبار, اقتصادی

مساعدت ۸.۷۷ ملیون دالری جاپان با افغانستان

مساعدت ۸.۷۷ ملیون دالری جاپان با افغانستان

آریانا نیوز: به گفته سفارت جاپان در کابل، این کشور برای پروژه‌ی بهبود ارزش زنجیره‌ای زراعت در هرات، ۸.۷۷ ملیون دالر امریکایی کمک بدون بازپرداخت می‌کند.

سند این پروژه میان کینجی اینوشیتا، شارژدافیر سفارت جاپان در کابل و حیدر رضا، رییس دفتر خدمات پروژه‌ای سازمان ملل متحد در افغانستان در سفارت آن کشور امضا شد.

در خبرنامه‌ سفارت جاپان آمده است که تطبیق این پروژه زارعان ولایت هرات را کمک می‌کند که به بازار دسترسی بهتر داشته باشند؛ همچنین بیش از ۳۰۰ هزار تن از این پروژه مستفید می‌شود.

قرار است دفتر خدمات پروژه‌ای ملل متحد در همکاری با وزارت اقتصاد، مقام ولایت هرات، ریاست اقتصاد هرات و معاونت شورای ولسوالی و در اشتراک با حکومت جاپان این پروژه را تطبیق کند.

همچنین، قرار است با تکمیل شدن این پروژه در ماه مارچ ۲۰۱۹ عیسوی، دو بازار محصولاتی در هرات بازسازی ‌ و ساخت تاسیس‌ها سردخانه‌ای، نمایشگاه زراعتی و سهولت‌ها برای مرکز آموزشی و بازار محلی در ولسوالی انجیل هرات ایجاد شود.

افزون بر این، دو سرک مهم که در مجموع به طول ۶.۵ کیلومتر به خاطر بهبود دسترسی به بازار‌های کلیدی و کاهش تراکم، قیرریزی می‌شود.

خبرنامه افزوده است که پس از تکمیل شدن این پروژه، انتظار می‌رود که درآمد تولید کننده گان محلی افزایش یابد و ۳۶۰ هزار نفر از سرک‌های یادشده برای دسترسی بهتر به بازارها و شهر استفاده کنند.

بیشتر بخوانید  برف‌باری های سنگین شاهراه کابل – غور را مسدود کرد
همرسانی کنید!