21 جدی 1395 - همه اخبار

مساعدت هندوستان با پوهنتون پولی تخنیک کابل

مساعدت هندوستان با پوهنتون پولی تخنیک کابل

آریانا نیوز: هیات کالج ادیتای هندوستان وعده داد تا با درنظر داشت نیازمندی های ارائه شده مساعدت های را برای پوهنتون پولی تخنیک کابل انجام دهد.

این مطلب در نشستی که میان وزیر تحصیلات عالی و هیات کالج یاد شده صورت گرفت، از جانب هیات کالج ادیتا ابراز گردید. در این نشست در حالیکه رئیس پوهنتون پولی تخنیک کابل نیز حاضر بود وزیر تحصیلات عالی روی نیازمندی های پوهنتون پولی تخنیک کابل روشنی انداخته از حسن نیت کالج ادیتیا بخاطر مساعدت با پوهنتون یاد شده قدردانی کرد. هیات کالج ادیتا وعده داد تا با درنظر داشت نیازمندی های ارائه شده مساعدت های را برای پوهنتون پولی تخنیک کابل انجام دهد. قابل ذکر است که هیات کالج ادیتیا کشور هندوستان قبلاً از پوهنتون پولی تخنیک کابل نیز دیدن نموده بود.

بیشتر بخوانید  ناامنی افغانستان؛ بهانه ای برای تداوم حضور قوای خارجی در منطقه
همرسانی کنید!