16 میزان 1396 - همه اخبار, اجتماعی

مساعدت نقدی به خانواده های بیجا شده در لغمان

کلاسی در خیمه برای بیجا شده گان جنگی در شهر البیاده سوریه

آریانا نیوز: به بیش از 300 خانواده بیجاشده در ولایت لغمان مساعدت نقدی صورت گرفت.

ریاست امور مهاجرین و عودت کننده ولایت لغمان به همکاری موسسه کلید برای 265 خانواده که از بخش ها نا امن ولسوالی های علیشنگ و علینگار به مرکز این ولایت بیجاشده اند، مساعدت توزیع نمود.

برای هر یک از این خانواده ها به مبلغ 8750 افغانی مساعدت نقدی زیر نام پول در برابر کار توزیع صورت گرفت.

از سوی دیگر 51 خانواده که از بخش های نا امن ولسوالی علینگار به مرکز این ولایت بیجاشده اند، از سوی اداره مهاجرت دنمکار (DRC) به مبلغ 18000 هزار افغانی کمک نقدی دریافت نموده اند.

بیشتر بخوانید  اعلامیه‌ یونما در واکنش به حمله بر گردشگران خارجی در بامیان
همرسانی کنید!