مساعدت مالی 3 ملیون دالری جاپان به بخش صحت در افغانستان

مساعدت مالی 3 ملیون دالری جاپان به بخش صحت در افغانستان

آریانا نیوز: نمایندۀ یونیسف این بستۀ کمک مالی را مهم عنوان کرده و خواستار توجه برای افزایش کمک‌ها در بخش صحت در کشور شده است…

صندوق حمایت از اطفال (یونیسف) اعلام کرد که جاپان حدود 3 ملیون دالر به بخش صحت در افغانستان کمک کرده است.

این سازمان افزوده که با این پول، 69هزار نفر خاصتاً آواره گان داخلی، به خدمات صحی عاجل دسترسی پیدا خواهند کرد.

یونیسف افزوده که یک بخش این پول را در زمینه صحت، تغذیه و حمایت از اطفال نیز به مصرف خواهد رساند.

محمد ایویا، نمایندۀ یونیسف در افغانستان گفت: جاپان به حیث حامی اطفال شهرت زیادی دارد، خاصتاً در افغانستان و از سال 2015 تا کنون بیش از 114 ملیون دالر به یونیسف کمک کرده است.

نمایندۀ یونیسف این بستۀ کمک مالی را مهم عنوان کرده و خواستار توجه برای افزایش کمک‌ها در بخش صحت در کشور شده است.

اخیراً یونیسف از وضعیت ناگوار اطفال ابراز نگرانی کرده و گفت که بدون حمایت‌های فوری نمی‌تواند به همۀ این اطفال رسیده‌گی کند.

این سازمان افزوده که در سال 2022 عیسوی حدود 12.9 ملیون طفل افغان به کمک نیازمند خواهند شد.

 

بیشتر بخوانید  وزارت مهاجرین طالبان مدعی کمک به بیجا شده گان داخلی و عودت کنندگان اجباری شد
همرسانی کنید!