1 ثور 1395 - همه اخبار

مساعدت مالی ایتالیا برای تکمیل دو پروژه در هرات

مساعدت مالی ایتالیا برای تکمیل دو پروژه در هرات

آریانا نیوز: پاولو جین تولونی وزیر خارجه ایتالیا در نشست که با محمد آصف رحیمی والی هرات داشت گفت، کشورش نود دو میلیون یورو را در بخش تکمیل کار این دو پروژه هزینه می کند.

وزیر خارجه ایتالیا در یک سفر به ولایت هرات از یک بسته کمکی جدید کشورش جهت تکمیل خط آهن هرات- خواف و کار قیر ریزی سرک هرات- چشت شریف سخن بمیان آورد.

پاولو جین تولونی وزیر خارجه ایتالیا در نشست که با محمد آصف رحیمی والی هرات داشت گفت، کشورش نود دو میلیون یورو را در بخش تکمیل کار این دو پروژه هزینه می کند.

وزیر خارجه ایتالیا بر ادامه کمک‌های کشورش در بخش‌های مختلف نظامی و ملکی در افغانستان تاکید کرد.

او کمک‌های ایتالیا در بخش های، امنیت، صحت، معارف را با اهمیت توصیف کرده گفت که این کمک‌ها میتواند آینده خوبی را در هرات تضمین کند.

آقای جین تولونی بر ادامه تعهدات کشورش در بخش‌های بازسازی به خصوص منابع بشری و عمرانی در افغانستان تاکید ورزید.

محمد آصف رحیمی والی هرات کمک‌های کشور ایتالیا در بخش‌های مختلف امنیتی و اقتصادی را مهم خواند.

آقای رحیمی گفت بعد از رفع تحریم‌های جهانی علیه ایران این کمک‌ها میتواند روابط تجارتی میان هرات با کشورهای منطقه را تقویت بخشد.

تکمیل ساخت خط آهن هرات – خواف و سرک هرات چشت شریف جای که بند سلما در آن موقعیت دارد از اهمیت خاص برخوردار است.

چندین سال میشود که خط آهن هرات – خواف بخاطر آنچه نبود بودجه کافی خوانده میشود ناتکمیل مانده است و همچنان نبود یک سرک پخته در مسیر هرات ولسوالی چشت شریف مشکلات زیادی را به باشنده گان ولسوالی های پشتون زرغون، اوبه و چشت شریف که در این مسیر قرار دارند ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید  تلاش شارژدافیر اتحادیه اروپا برای دیدار با مقامات و رهبر طالبان

ایتالیا در سال های گذشته کمک‌های مختلف را جهت انجام پروژه‌های مختلف زیر بنایی در ولایت هرات وعده سپرده است. حالا وزیر خارجه ایتالیا در سفر خود به ولایت هرات اعلام کرد که ولایت هرات با یکی از شهرهای ایتالیا خواهر خوانده شده است.

همرسانی کنید!