مساعدت مالی جاپان برای تقویت خدمات صحی در هلمند

مساعدت مالی جاپان برای تقویت خدمات صحی در هلمند

آریانا نیوز: صندوق جمعیت سازمان ملل برای افغانستان، با نشر اعلامیه ای از کمک یک ملیون و سه صد هزار دالری جاپان، جهت تقویت خدمات صحی در هلمند خبر داده است…

دفتر صندوق جمعیت سازمان ملل برای افغانستان گفته است: جاپان، به منظور پاسخ‌دهی به چالش‌ها و تقویت خدمات صحی، یک ملیون و سه صد هزار دالر امریکایی را در اختیار صندوق جمعیت سازمان ملل، قرار می دهد.

از این کمک جاپان، برای تقویت خدمات صحی در بیست و نه مرکز آشیانه صحی در هلمند استفاده خواهد شد.

این در حالی است که با آغاز موج جدید سرما در کشور، هزاران تن از باشنده گان افغانستان راهی شفاخانه شده‌اند.

 

بیشتر بخوانید  چین دروازه‌های پوهنتون‌ها را به روی نسل آینده افغانستان می‌گشاید
همرسانی کنید!