مساعدت مالی اتحادیه اروپا به مهاجرین اخراج شده از پاکستان

مساعدت مالی اتحادیه اروپا به مهاجرین اخراج شده از پاکستان

آریانا نیوز: اتحادیه اروپا 142 ملیون یورو را با مهاجرین اخراج شده از پاکستان کمک کرده است…

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گروه طالبان در اعلامیه‌ی گفته که خلیل الرحمن حقانی، سرپرست گروه طالبان برای این وزارت با خانم رافیلا لودیک، سرپرست دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان دیدار کرده است.

حقانی در مورد عودت اجباری مهاجرین از پاکستان، ترکیه و ایران و تعداد آنها معلومات داده است.

این مقام طالب از اتحادیه اروپا خواهان همکاری و مساعدت در تهیه سر پناه، خیمه و مواد خوراکی به عودت کنندگان شده است.

خانم رافیلا در این دیدار کمک 142 ملیون یورو اتحادیه اروپا برای مهاجرین اخراج شده را اعلام کرده است.

او گفته که در هرگونه شرایط به همکاری شان با این وزارت ادامه می‌دهند.

بیشتر بخوانید  تاکید مجدد حامد کرزی بر بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها به روی دختران افغان
همرسانی کنید!