19 قوس 1390 - همه اخبار

مروری بر مطبوعات روز شنبه کابل/ 19 قوس

مروری بر مطبوعات روز شنبه کابل/ 19 قوس

خدمتگار
روزنامه خدمتگار روی حمله به مراسم عاشورا در افغانستان که مسوولیت آن را “لشکر جهنگوی” گروه تندرو مذهبی در پاکستان به عهده گرفته، تمرکز کرده و نوشته است، پاکستان بازی جدید را در افغانستان آغاز کرده است.روزنامه نوشته است، در حالی که افغانستان و جامعه بین المللی از پاکستان خواسته اند، تا بر ضد “لشکر جهنگوی” اقدام کند، اما به نوشته ی روزنامه، پاکستان دست داشتن این گروه در حمله بر مراسم عاشورا را یک اتهام دانسته و خواهان ارایه ی اسناد در این زمینه شده است.
روزنامه در ادامه نوشته است، با توجه به اینکه، مسوولیت حمله به مراسم عاشورا در افغانستان را لشکر جنگوی به عهده گرفته، به نوشته ی روزنامه، از این بیشتر به چه اسناد و شواهد نیاز است؟به نوشته روزنامه، درخواست پاکستان از افغانستان مبنی بر ارایه ی اسناد در خصوص حملات به مراسم عاشورا، بازی است که منافقت پاکستان را نشان می دهد.

سرنوشت
سرنوشت به نقل از رهبران سیاسی افغانستان نوشته است، جامعه بین المللی باید در تحقیق حمله به مراسم عاشورا در افغانستان کمک کند.به نوشته روزنامه، این رهبران باور دارند، که لشکر جنگوی با اداره استخبارات پاکستان رابطه دارند و آی اس آی در حملات بر عزاداران عاشورا دست دارد.اما روزنامه، درخواست کمک از جامعه بین المللی را در این بخش، نادرست خوانده است.به نوشته روزنامه، همین جامعه ی جهانی است که زمینه ی اجرای حملات خونین را در افغانستان و منطقه فراهم ساخته است.

هیواد
روزنامه هیواد نوشته است، حکومت افغانستان باید مساله ی حمله به مراسم عاشورا در افغانستان را به شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع کند و با پاکستان برخورد جدی صورت گیرد.روزنامه نوشته است، حکومت پاکستان از گروه های تندور مستقر در این کشور استفاده ی نادرست می کند.

بیشتر بخوانید  خط و نشان کشیدن وزیر عدلیه طالبان برای غاصبان زمین

ویسا
روزنامه ویسا در مطلبی نوشته است، روسیه می خواهد، از این پس در گفتگو هایی شامل شود، که در مورد افغانستان صورت می گیرد.

سرنوشت
سرنوشت به هشدار مقام های روسیه اشاره کرده است، به نوشته روزنامه، این مقام ها گفته اند، اگر با آنها در ارتباط به تصامیمی که در مورد افغانستان گرفته می شود، مشوره نگردد، کمک های شان را با نیروهای ناتو مستقر در افغانستان متوقف خواهند ساخت.

همرسانی کنید!