21 قوس 1390 - همه اخبار

مروری بر مطبوعات روز دوشنبه کابل/21 قوس

مروری بر مطبوعات روز دوشنبه کابل/21 قوس

هر چند مقاله نویس روزنامه، سخنان مقام های افغان را تایید کرده که گویا خارجی ها بیشتر مسوول فساد اداری در افغانستان اند، اما پرسشی را نیز مطرح کرده که چرا دولتمردان افغان جلو فساد را در ادارات دولتی نمی گیرند؟سرنوشت
سرنوشت به سخنان دیروز رییس جمهور کرزی در مورد فساد اداری در افغانستان، توجه کرده است.به نوشته روزنامه، رییس جمهور افغانستان می گوید، عدم تطبیق قانون و معافیت مجرمین و زورمندان خارجی و داخلی از عوامل اساسی ناکامی مبارزه ی جاری علیه فساد اداری است.روزنامه نوشته است، به باور آقای کرزی، یکی دیگر از عوامل موجودیت فساد اداری در افغانستان اینست که مامورین دولتی نسبت به آینده کشور اعتماد ندارند.هر چند مقاله نویس روزنامه، سخنان مقام های افغان را تایید کرده که گویا خارجی ها بیشتر مسوول فساد اداری در افغانستان اند، اما پرسشی را نیز مطرح کرده که چرا دولتمردان افغان جلو فساد را در ادارات دولتی نمی گیرند؟روزنامه هم چنان پرسیده که حکومت چرا به افراد فاسد اجازه می دهد، تا به لندن، واشنگتن و پاریس فرار کنند؟روزنامه در ادامه نوشته است، مبارزه علیه فساد اداری با چند اداره و چند ستراتیژی پیش برده نمی شود، بلکه به نوشته روزنامه، نیاز است تا در این زمینه از یک موضع قوی، قاطعانه عمل شود.

خدمتگار
روزنامه ی خدمتگار از آنچه شکایت مقام های ارشد حکومت افغانستان از عدم تطبیق قانون در کشور خوانده، انتقاد کرده است.به نوشته روزنامه، این مقام ها در عوض شکایت، مکلف اند تا قانون را عملی بسازند.روزنامه هم چنان این قضاوت را نادرست خوانده که گفته می شود، عامل اصلی فساد اداری در افغانستان، خارجی ها اند.به نوشته نویسنده مطلب، افغانها بیشتر از خارجی ها مسؤل اند.روزنامه نوشته است، تا زمانی که مصلحت های بزرگان افغانستان و مدیریت ضعیف در این کشور از بین نروند، جلوگیری از فساد اداری در افغانستان ناممکن است.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی پاکستان از افزایش رویداد های تروریستی در افغانستان

ملی باور
روزنامه ملی باور به سخنان مقام های افغان در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد اداری اشاره کرده است.به نوشته روزنامه، سخنان دولتمردان افغان در مورد عوامل و اثرات فساد اداری، دردی را دوا نمی کند.روزنامه نوشته است، در عوض باید اقدامات عملی برای ریشه کن ساختن فساد اداری در افغانستان صورت گیرد.

هیواد
روزنامه هیواد روی از میان برداشتن عواملی تاکید کرده که به نوشته روزنامه سبب بوجود آمدن فساد اداری در افغانستان شده است.به نوشته روزنامه، افغانستان به یک مبارزه موثر علیه فساد اداری نیاز دارد، که فرهنگ معافیت را از بین ببرد و زمینه تطبیق قانون را در کشور مساعد کند.

همرسانی کنید!