28 جدی 1390 - همه اخبار

مروری بر مطبوعات امروز کابل

مروری بر مطبوعات امروز کابل

زیربنا های اساسی در افغانستان در جریان جنگ های سه دهه ی اخیر از بین رفته و احیای آن به وقت نیاز دارد.

خدمتگار
روزنامه غیر دولتی خدمتگار نیز هشدار داده است در صورت که جامعه جهانی پس از سال 2014 میلادی کمک های خود را با افغانستان ادامه ندهد، دست آورد هایش در این کشور با خطر رو به رو خواهد گردید.روزنامه به این اظهارات سایمون گاس نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان نیز اشاره کرده است که بر دوام مساعدت های جهانی با این کشور تا یک زمان طولانی تاکیده نموده است.روزنامه هم چنان می نویسد که واشنگتن باید برای خروج موفقانه سربازان امریکایی از افغانستان در کنار مسایل امنیتی بر مشکلات اقتصادی د راین کشور نیز توجه داشته باشد.

سرنوشت
روزنامه غیر دولتی سرنوشت به نقل از سایمون گاس نوشته است که اگر با افغانستان مساعدت صورت نگیرد، این منطقه ی حساس به طور دوامدار بی ثبات خواهد بود.این روزنامه به نقل از نماینده ارشد ملکی ناتو هم چنان می نویسد که زیربنا های اساسی در افغانستان در جریان جنگ های سه دهه ی اخیر از بین رفته و احیای آن به وقت نیاز دارد.روزنامه نوشته است که سایمون گاس با اشاره به گزارش بانک جهانی در خصوص وضعیت کشور های پس از جنگ، بر ادامه تلاش ها برای سی سال دیگر به هدف از میان برداشتن مشکلات موجود در افغانستان تاکید کرده است.

محور
روزنامه غیر دولتی محور نوشته است که برخی از تحلیلگران در غرب به این باور اند که افغانستان تا سال 2025 توانایی پرداخت مصارف نیرو های خود را نخواهد داشت.اما در ادامه با این خوشبینی نوشته است که جامعه بین المللی به کمک های خود با افغانستان پس از سال 2014 میلادی نیز ادامه می دهد.به نوشته روزنامه بریتانیا می خواهد با وجود فساد اداری و کشت کوکنار در افغانستان، به مساعدت هایش ادامه بدهد.اما روزنامه با اشاره به تهدیدات که از جانب همسایگان افغانستان متوجه این کشور اند نوشته است که صرف کمک مالی با افغانستان کافی نبوده بلکه جامعه جهانی باید به سطح منطقه تلاش ورزد و کار نماید.اشاره روزنامه بیشتر به رخداد های سیاسی در پاکستان است که به نوشته روزنامه در نتیجه آن ممکن اداره ملکی در آن کشور از بین برود و یک بار دیگر حکومت تندرو ایجاد شود که به نوشته روزنامه با این کار حمایت از تندروان در افغانستان افزایش خواهد یافت.روزنامه غیر دولتی ملی باور نوشته است که تلاش ها و فعالیت های حکومت افغانستان و جامعه جهانی در زمینه تامین صلح و ثبات در این کشور در صورتی با موفقیت به همرا خواهد بود که مداخلات کشور های منطقه و همسایه متوقف شوند.

بیشتر بخوانید  درگیری میان طالبان و نیروهای جبهۀ مقاومت ملی در کابل و هرات

هیواد
روزنامه دولتی هیواد، افغانستان با ثبات را به نفع تمام منطقه به خصوص پاکستان دانسته اما نوشته است که نخست باید پاکستان تعهد اش را در این راستا اظهار کند.روزنامه به برخی از کوشش ها نیز اشاره کرده است که حکومت افغانستان در زمینه ی تقویت اقتصادی به خرج می دهد.به نوشته روزنامه، اصلاحات در نظام اقتصادی، ارتقاع ظرفیت تولیدی و افزایش نقش حکومت در بازار آزاد از مسایل اند که هم اکنون کار بالای آن جریان دارد.

همرسانی کنید!