16 دلو 1390 - همه اخبار

مروری بر مطبوعات امروز کابل

مروری بر مطبوعات امروز کابل

پاکستان هنوز هم قانع نیست و کوشش می کند تا به نحوی در گفتگو های قطر شریک شود.

ملی باور
روزنامه ملی باور نوشته است، یوسف رضا گیلانی در دیدار با مقام های قطر در مورد پروسه صلح افغانستان و گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در قطر صحبت خواهد کرد.به نوشته روزنامه، این سفر آقای گیلانی پس از آن صورت می گیرد که وزیر خارجه پاکستان در جریان سفر اش به افغانستان، تلاش کرد تا پاکستان در روند تامین صلح در افغانستان سهیم شود. روزنامه نوشته است، حالا پاکستان درک کرده که در برابر تلاش های تامین صلح در افغانستان مانع ایجاد کرده نمی تواند.به نوشته روزنامه، همین مساله سبب شده تا پاکستان کوشش کند در پروسه صلح در افغانستان شریک شود.
روزنامه در مطلبی از حکومت افغانستان خواسته تا برای دخیل شدن در گفتگو های صلح تلاش کند.

محور
روزنامه محور می نویسد، سفر وزیر خارجه پاکستان به کابل و دیدار آینده ی صدراعظم آن کشور از قطر این را می رسانند که پاکستان از ناچاری زیاد حاضر شده تا از پروسه صلح افغانستان حمایت کند.روزنامه در ادامه نوشته است، تلاش های جاری پاکستان برای شامل شدن در پروسه ی صلح، نشان دهنده هراسی است که به نوشته ی روزنامه، بخاطر گفتگو های رو در روی صلح میان امریکا و طالبان در نزد پاکستان وجود دارد.روزنامه می نویسد، این هراس پاکستان را وا داشته تا در این پروسه مداخله کند و از نزدیک با حکومت افغانستان تماس برقرار کند.

سرنوشت
روزنامه سرنوشت هم به نگرانی پاکستان بخاطر گفتگو های صلح میان امریکا و طالبان اشاره کرده است.به نوشته روزنامه، اجرای گفتگو های رو در رو بین طالبان و ایالات متحده امریکا، پاکستان را دست و پاچه ساخته است.روزنامه می نویسد، این مساله پاکستان را مجبور ساخت، تا وزیر خارجه اش را به کابل بفرستد و برای سبوتاژ کردن گفتگو های قطر تلاش کند.روزنامه نوشته است، پاکستان هنوز هم قانع نیست و کوشش می کند تا به نحوی در گفتگو های قطر شریک شود.روزنامه سفر روز دوشنبه صدراعظم پاکستان به قطر را بخشی از این تلاش های پاکستان توصیف کرده است.روزنامه در ادامه می نویسد، انکشاف های اخیر در مورد گفتگو های قطر نشان می دهند که این گفتگو ها برای تامین صلح در افغانستان اجرا نمی شوند، بلکه به نوشته ی روزنامه معامله ی است که هدف آن تامین منافع ایالات متحده امریکا است.روزنامه به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده تا از نزدیک روند گفتگو های قطر را تحت نظارت قرار بدهد و به نوشته روزنامه همزمان با این حکومت از جانب خود نیز برای تامین صلح در افغانستان تلاش کند.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی نصیراحمد فایق از گسترش افراط گرایی در افغانستان

هیواد
روزنامه ی هیواد به سفر اخیر وزیر خارجه پاکستان به افغانستان توجه کرده و نوشته است، دیدار حنا ربانی کهر این را به اثبات رساند، که صلح در افغانستان به نفع پاکستان و تمام کشورهای منطقه است.روزنامه این سفر را موثر خوانده و نوشته است، از مذاکرات میان وزیر خارجه ی پاکستان و مقام های افغان طور نتیجه گیری می شود که این گفتگو ها در بخش تقویت همکاریها بین دو کشور نقش مهم بازی می کنند.

همرسانی کنید!