13 دلو 1390 - همه اخبار

مروری بر مطبوعات امروز کابل

مروری بر مطبوعات امروز کابل

مقام های پاکستان کوشش می کنند، مذاکرات قطر را دسیسه ی بر ضد افغانستان و پاکستان جلوه بدهند.اما روزنامه نوشته، که گفتگو های امریکا و طالبان این را ثابت کرد، که از این پس طالبان در کنترول پاکستان نیستند و به نوشته ی روزنامه، پاکستان نمی تواند در برابر تلاش های تامین صلح در افغانستان مانع ایجاد کند.

سرنوشت
روزنامه سرنوشت نوشته است، امریکا با اجرای گفتگو های صلح با طالبان در قطر ثابت ساخت، که حتی توانایی این را دارد تا نیروی اصلی پاکستان را هم از کنترول اش بیرون بسازد.اما روزنامه آنچه را دخیل نساختن حکومت افغانستان در این پروسه خوانده، یک اشتباه دانسته و نوشته است، حالا پاکستان کوشش می کند، که از نگرانی های کابل در این بخش به نفع خودش کار بگیرد.به نوشته ی روزنامه، پاکستان هم چنان می کوشد، تا موانعی را در برابر تلاش های امریکا به هدف گفتگو با طالبان ایجاد کند.روزنامه از حکومت افغانستان خواسته، تا در مورد موضع گیری های اخیر امریکا و پاکستان در قبال تامین صلح در افغانستان محتاطانه عمل کند.

محور
روزنامه محور نوشته است، مذاکرات جاری میان ایالات متحده ی امریکا و طالبان در قطر، ضربه ی شدیدی به پاکستان است.به نوشته ی روزنامه، حالا پاکستان تلاش می کند، تا برای نزدیک شدن با دولت افغانستان، در مذاکرات صلح با طالبان دخیل شود.اما روزنامه با اشاره به سیاست دوگانه ی پاکستان در قبال افغانستان در جریان ده سال اخیر، از حکومت افغانستان خواسته، تا به هر اقدام پاکستان برای شامل شدن آن کشور در پروسه ی صلح افغانستان به دیده شک ببیند. روزنامه نوشته است، وزیر خارجه ی پاکستان در حالی از افغانستان دیدار می کند، که به نوشته روزنامه، گفتگو های صلح با طالبان وارد مرحله حساس شده اند.روزنامه در ادامه می نویسد، اگر این پروسه به طور منظم پیش برود، ممکن گفتگو های اصلی صلح در هفته های آینده آغاز شوند.

بیشتر بخوانید  گزارش یونیسف درباره بحران شیوع اختلالات روانی در میان کودکان افغانستان

خدمتگار
روزنامه خدمتگار نیز در مطلبی به مساله ی تلاش های تامین صلح در افغانستان و نقش پاکستان در این پروسه پرداخته است.نویسنده ی مطلب به سخنان برخی از اعضای شورای ملی افغانستان اشاره کرده، که گفته اند، پاکستان برای اغفال کردن حکومت افغانستان کار می کند.در ادامه ی مطلب به اظهارات دیروز صدراعظم پاکستان نیز توجه شده و سخنان وی تلاشی برای تغییر ذهنیت دولت افغانستان خوانده شده است. به نوشته روزنامه، مقام های پاکستان کوشش می کنند، مذاکرات قطر را دسیسه ی بر ضد افغانستان و پاکستان جلوه بدهند.اما روزنامه نوشته، که گفتگو های امریکا و طالبان این را ثابت کرد، که از این پس طالبان در کنترول پاکستان نیستند و به نوشته ی روزنامه، پاکستان نمی تواند در برابر تلاش های تامین صلح در افغانستان مانع ایجاد کند.

ملی باور
روزنامه ملی باور به نقل از مقام های امریکایی نوشته است، آنان کوشش می کنند، تا زمینه را برای اجرای مذاکرات میان افغانستانی ها مساعد بسازند.روزنامه نوشته است، سفارت امریکا در کابل می گوید، تا اکنون با طالبان مذاکرات صلح صورت نگرفته اند، زیرا به نوشته روزنامه، مقام های امریکایی گفتگو با طالبان را یک مساله افغانستانی می دانند.

هیواد
روزنامه هیواد تلاش های جاری به هدف تامین صلح در افغانستان را امیدوار کننده خوانده است.روزنامه بر همکاری پاکستان در این پروسه نیز تاکید کرده و نوشته است، پاکستان طالبان را در بطن خود پرورش داده، آنان را تقویت و تجهیز می کند.

همرسانی کنید!