11 دلو 1390 - همه اخبار

مروری بر مطبوعات امروز کابل

مروری بر مطبوعات امروز کابل

.در سرمقاله گفته شده است که حکومت افغانستان می خواهد بخاطر کوتاه ساختن راه رسیدن به صلح، گفتگو های صلح را با طالبان در عربستان سعودی آغاز کند.اما به باور نویسنده، این چنین حرکات می توانند تمایل طالبان را نسبت به اجرای گفتگو های صلح از بین ببرد.

خدمتگار
خدمتگار نوشته است، پلان حکومت بخاطر ایجاد یک دفتر برای طالبان در ریاض، می تواند خطری را متوجه گفتگو های قطر بسازد.روزنامه نوشته است، این کار نه تنها زمینه را برای ایجاد تصادم میان امریکا و افغانستان مساعد می سازد، بلکه به نوشته ی روزنامه، به طالبان فرصت می دهد تا از آن به نفع خود شان کار بگیرند.روزنامه، گشایش دفتر برای طالبان در ریاض و آغاز گفتگو ها به رهبری حکومت افغانستان را پروژه ی مشترک کابل و اسلام آباد توصیف کرده است.به نوشته روزنامه، یکی از دلایل اساسی این تصمیم آنست که افغانستان و پاکستان از این ترس دارند که مبادا از گفتگو های جاری در قطر هم چنان دور نگهداشته شوند.

ملی باور
روزنامه ملی باور نیز با سرخط درشت نوشته است، حکومت افغانستان به زودی گفتگو های مستقیم صلح را با طالبان در عربستان سعودی آغاز خواهد کرد.به نوشته ی روزنامه، اجرای گفتگو ها با طالبان در عربستان سعودی، پروژه ای است که به طور مشترک از سوی حکومت های افغانستان و پاکستان طرح ریزی شده است.مقاله نویس روزنامه هم به همین موضوع پرداخته و نوشته است، مردم بخاطر عدم هماهنگی میان جناح های دخیل در گفتگو های صلح نگران اند.به باور مقاله نویس، مردم از این هراس دارند که شاید این معضله سبب ناکامی تلاش های تامین صلح در افغانستان شود.

بیشتر بخوانید  پیش بینی ریاست هواشناسی از وقوع بارندگی‌های شدید در 16 ولایت کشور

سرنوشت
روزنامه ی سرنوشت نیز روی این موضوع بحث کرده که چرا جامعه بین المللی بخصوص ایالات متحده ی امریکا رهبری گفتگو های صلح با طالبان را به حکومت افغانستان واگذار نمی کند؟روزنامه به این پرسش پاسخ داده و نوشته است، جامعه بین المللی به شمول ایالات متحده ی امریکا به این باور است که گروه های شامل در حکومت افغانستان در مورد پروسه ی صلح دیدگاه مشترک ندارند.سرمقاله روزنامه نیز به تلاش های برقراری صلح در افغانستان و نگرانی های حکومت افغانستان در مورد گفتگو های قطر اختصاص یافته است.در سرمقاله گفته شده است که حکومت افغانستان می خواهد بخاطر کوتاه ساختن راه رسیدن به صلح، گفتگو های صلح را با طالبان در عربستان سعودی آغاز کند.اما به باور نویسنده، این چنین حرکات می توانند تمایل طالبان را نسبت به اجرای گفتگو های صلح از بین ببرد.

محور
روزنامه محور با اشاره به تلاش های جداگانه حکومت های افغانستان و ایالات متحده امریکا برای انجام گفتگو های صلح با طالبان نوشته است، مقام های افغانستانی و امریکایی بالای یکدیگر اعتماد ندارند.روزنامه در مورد اهداف این تلاش ها ابراز شک کرده و نوشته است، اگر هدف از این فعالیت های مقام های امریکایی و افغان تامین صلح در افغانستان می بود، به نوشته روزنامه، ابتدا باید این تلاش ها هماهنگ می شدند و بعد مذاکرات با طالبان اجرا می شدند.

همرسانی کنید!