8 دلو 1390 - همه اخبار

مروری بر مطبوعات امروز کابل

مروری بر مطبوعات امروز کابل

پاکستان در مورد آغاز فعالیت دفتر طالبان در قطر ابراز بی خبری کرده است.به نوشته روزنامه، مقام های پاکستان گزارشهایی را نیز رد کرده اند، که گویا طالبان در مورد مذاکرات جاری به آنها معلومات داده اند.

ویسا
روزنامه ویسا می نویسد، دفتر سیاسی برای طالبان در قطر گشایش یافته و به کار اش آغاز کرده است.روزنامه در مطلبی به نقل از ارسلا رحمانی عضو پیشین گروه طالبان و یک تن از اعضای شورای عالی صلح افغانستان نوشته، که موضع طالبان نرم شده است.به نوشته روزنامه، آقای رحمانی باور دارد، که طالبان می خواهند از راه سیاسی به نهاد های حکومتی راه یابند.روزنامه در ادامه نوشته است، به خبرنگاران اجازه داده نمی شود، تا از دفتر تازه ایجاد شده برای طالبان در قطر و فعالیت های طالبان دیدن کنند.

ملی باور
روزنامه ملی باور هم به همین مساله توجه کرده و نوشته است، سید طیب آغا سکرتر پیشین ملا محمد عمر، شیر محمد عباس ستانکزی معین وزارت خارجه رژیم طالبان و مولوی شهاب الدین سفیر دوران طالبان در عربستان سعودی به دوحه رسیده و مذاکرات را آغاز کرده اند.روزنامه به نقل از مولوی قلم الدین رییس اسبق اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر در زمان طالبان، نوشته است، این افراد میانه رو، اما به تحریک طالبان متعهد اند.

سرنوشت
سرنوشت یکی دیگر از روزنامه های چاپ امروز کابل، در مطلبی نوشته است فیصله های نمایندگان گروه طالبان در قطر، برای طالبان عادی قابل قبول خواهند بود.روزنامه در ادامه مطلب می نویسد، مولوی ارسلا رحمانی آرزو دارد که مذاکرات با طالبان کامیاب شوند.روزنامه به دخالت پاکستان در پروسه گفتگو با طالبان اشاره کرده و نوشته است، پاکستان در مورد آغاز فعالیت دفتر طالبان در قطر ابراز بی خبری کرده است.به نوشته روزنامه، مقام های پاکستان گزارشهایی را نیز رد کرده اند، که گویا طالبان در مورد مذاکرات جاری به آنها معلومات داده اند.

بیشتر بخوانید  ترکیش ایرلاینز پرواز هایش را به کابل از سر گرفت

محور
روزنامه محور نوشته است، در حال حاضر جهانیان باور دارند، که گروه طالبان از سوی پاکستان کنترول می شود.به نوشته روزنامه، جهان هم چنان طوری فکر می کند، که طالبان هیچ گاه نمی خواهند، خلاف منافع پاکستان با حکومت افغانستان و یا امریکا مذاکره کنند.روزنامه نوشته است، حکومت های افغانستان و ایالات متحده امریکا نباید بگذارند، تا در صفوف طالبان انشعاب ایجاد شود.روزنامه در ادامه تاکید کرده، که باید تلاش صورت گیرد، تا تمام اعضای گروه طالبان صلح را بپذیرند.

خدمتگار
روزنامه خدمتگار به نقل از وزارت خارجه ایالات متحده امریکا نوشته است، می خواهد در پروسه صلح به رهبری افغانها سهم بگیرد.روزنامه به برخی از تشویش ها در مورد نقش پاکستان در گفتگو های صلح در داخل افغانستان توجه کرده است.به نوشته روزنامه، اگر به پاکستان در این پروسه نقشی داده شود، ممکن تصمیم گیری در این بخش با مشکلاتی به همراه باشد.روزنامه به موضع گیری وزارت خارجه امریکا در قبال نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان نیز نظری افگنده است.روزنامه به نقل از این وزارت نوشته است، گزارشهایی نادرست اند، که در آن گفته شده، امریکا در پروسه گفتگو با طالبان، پاکستان را در حاشیه قرار داده است.

همرسانی کنید!