27 جدی 1390 - همه اخبار

مروری بر مطبوعات امروز كابل

مروری بر مطبوعات امروز كابل

طرحي بايد موافقه صورت گيرد كه به اساس آن نيروهاي بين المللي بدون قيد و شرط، افغانستان را ترك كنند.

محور
روزنامه محور نوشته است، در حالي كه روابط ميان پاكستان و ايالات متحده امريكا سرد شده، پاكستان با جديت از گفتگو ها ميان امريكا و طالبان در قطر نظارت مي كند.روزنامه مي نويسد، اگر اين گفتگو ها در قطر صورت گيرند و يا هم در واشنگتن، پاكستان هيچگاه از حمايت از طالبان منصرف نخواهد شد.به نوشته روزنامه، طالباني كه به قطر رفته اند، زير تاثير پاكستان اند.روزنامه نوشته است، ايالات متحده ي امريكا در مذاكرات با طالبان تا حدي زياد انعطاف پذيري نشان مي دهد.روزنامه در كنار اشاره به سخنان معاون رييس جمهور امريكا كه گفته است، طالبان دشمنان امريكا نيستند، به تلاش ها براي رهايي زندانيان طالب از زندان و دور ساختن نام هاي رهبران فراري طالبان از ليست سياه نيز توجه كرده است.روزنامه در ادامه نوشته كه اين چنين اقدامات، طالبان را در معامله كه قرار است با اين گروه صورت گيرد، پيروز نشان مي دهند.
هيواد
روزنامه ي هيواد به پيشرفت ها در خصوص اجراي گفتگو هاي صلح در قطر نظري افگنده و نوشته است، اكنون طالبان و ايالات متحده ي امريكا سياست دوگانه ي پاكستان را درك كرده اند.به نوشته ي روزنامه، آگاهي دو طرف در مورد اينكه اسلام آباد به بهانه هاي مختلف كوشش كرده تا برنامه تامين صلح در افغانستان را سبوتاژ كند، اميدواريهاي زياد را در زمينه برقراري ثبات در افغانستان به ميان آورده است.
ويسا
روزنامه ويسا در مورد گفتگو هاي قطر ابراز شك و ترديد كرده و نوشته است، اين گفتگو ها بايد به طور شفاف صورت گيرند.به نوشته ي روزنامه، اگر گفتگو هاي قطر براي آوردن صلح و ثبات در افغانستان اجرا مي شوند، بايد دولت افغانستان در آن دخيل ساخته شود.
سرنوشت
روزنامه سرنوشت به يك انكشاف تازه در بخش گفتگو هاي صلح اشاره كرده است.در صفحه نخست روزنامه با سرخط درشت نوشته شده، كه حزب اسلامي تحت رهبري گلبدين حكمتيار، آماده است با حكومت افغانستان و ايالات متحده امريكا، به طور واقعي گفتگو كند.روزنامه به نقل از رهبر اين حزب نوشته است، روي طرحي بايد موافقه صورت گيرد كه به اساس آن نيروهاي بين المللي بدون قيد و شرط، افغانستان را ترك كنند.
ملي باور
روزنامه ي ملي باور از موضع گيري دولت افغانستان در برابر كشور هاي همسايه كه به نوشته ي روزنامه همواره با تلاش هاي تامين صلح در افغانستان مخالفت كرده اند، انتقاد كرده است.روزنامه مي نويسد، ايران از چندين سال به اين سو مخالفان مسلح دولت افغانستان را تقويت و تجهيز مي كند، تنش هاي قومي، زباني و مذهبي را در افغانستان دامن مي زند، اما به نوشته ي روزنامه، هنوز هم حكومت افغانستان قرارداد هاي مهم را با ايران امضا مي كند.اشاره ي روزنامه ظاهراً به قرار داد فابريكه ي سمنت هرات با يك شركت ايراني است كه ديروز مورد تاييد شوراي وزيران افغانستان قرار گرفت. روزنامه در ادامه از دولت افغانستان خواسته است تا با جديت از فعاليت هاي كشور هاي همسايه به خصوص ايران در افغانستان نظارت كند، زيرا به نوشته روزنامه، ايران نه دوست خوب و نه هم يك همسايه خوب افغانستان است.

بیشتر بخوانید  نگرانی از کم‌رنگ بودن اشتراک زنان افغان در نشست دوحه
همرسانی کنید!