18 جدی 1390 - همه اخبار

مروري بر مطبوعات امروز کابل

مروري بر مطبوعات امروز کابل

در زندان بگرام بي حرمتي صورت مي گيرد و زندانيان مورد شكنجه قرار داده مي شوند.ملي باور
روزنامه غير دولتي ملي باور در صحفه اول خود در مطلبي به اظهارات يك زنداني اشاره كرده كه گفته است با آنان در زندان بگرام بي حرمتي صورت مي گيرد و مورد شكنجه قرار داده مي شوند.روزنامه مي نويسد كه رييس جمهور افغانستان پس از گزارش اين هيات دستور داده است كه تا يك ماه ديگر امور وابسته به زندان بگرام به افغان ها سپرده شود.به نوشته روزنامه، وزارت خارجه امريكا هم گفته است كه در زمينه افغاني كردن امور اين زندان با حكومت افغانستان از نزديك كار مي كند.روزنامه در سرمقاله اش با انتقاد از ملل متحد به خاطر خاموشي اين سازمان در رابطه به زندان بگرام نوشته است كه ملل متحد در مورد وضعيت زندان هاي تحت اداره افغانستاني ها پيوسته گزارش هاي را به نشر رسانده است اما در زمينه زندان بگرام هيچ نوع ابراز نگراني نكرده است.روزنامه توصيه نموده است كه سازمان ملل متحد بايد زندان بگرام را مورد بررسي قرار داده و وضعيت زندانيان را در گزارشي انعكاس بدهد.
سرنوشت
روزنامه غير دولتي سرنوشت در حالي كه وضعيت محبوسين زندانهاي تحت اداره حكومت افغانستان را خوب توصيف نكرده است اما خواسته است كه از موضع حكومت اين كشور در راستاي افغاني شدن امور زندان بگرام حمايت صورت گيرد.روزنامه اين مساله را با حاكميت ملي افغانستان مرتبط دانسته و برخي رسانه ها را متهم كرده است كه در اين مورد اقدام حكومت اين كشور را تحت شعاع قرار داده اند.هر چند روزنامه اين را وظيفه ي رسانه ها خوانده است كه معلومات را در رابطه به وضعيت ناهنجار زندان هاي افغان در اختيار مردم قرار بدهند، اما در عين حال بر بحث هاي تعدادي از رسانه ها در اين مورد انتقاد كرده است.
هيواد
روزنامه دولتي هيواد از موضع حكومت افغانستان در خصوص زندان بگرام حمايت نموده و اين را گام مهم در راه تامين حاكميت ملي تلقي كرده است.اين روزنامه زندان بگرام را ساختار موازي با حكومت افغانستان خوانده و مي نويسد كه اين گونه ساختار ها موانع اساسي در برابر حاكميت ملي كشور اند.روزنامه در جاي ديگر گزارش هيات دولتي افغان در مورد وضعيت زندان بگرام را بررسي كرده و نوشته است با آنكه در اين زندان اكثراً افرادي تحت توقيف قرار دارند كه به اتهام ارتباط با مخالفين مسلح و القاعده بازداشت شده اند اما به نوشته روزنامه وضعيت زندان نهايت تكان دهنده است.روزنامه با توجه به وضعيت اين زندان مي نويسد كه حكومت افغانستان مي خواهد تا ظرف يك ماه آينده تمام امور اين زندان به حكومت اين كشور واگذار شود.

بیشتر بخوانید  پیش بینی هواشناسی از وقوع بارندگی در 34 ولایت کشور
همرسانی کنید!