25 جدی 1390 - همه اخبار

مروري بر مطبوعات امروز كابل

مروري بر مطبوعات امروز كابل

تا زماني كه حكومت افغانستان در اين گفتگو ها دخيل ساخته نشود، گفتگوي امريكا با طالبان ناقص خواهد بود.

خدمتگار
خدمتگار با سرخط درشت نوشته است، در جنگ جاري در افغانستان تغيير عمده بوجود خواهد آمد.روزنامه نوشته است، اين تحول با تغيير موضع طالبان در قبال القاعده وابسته است.به نوشته روزنامه، ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان مي خواهد روابط اش را با القاعده قطع كند.روزنامه در ادامه مي نويسد، ملا عمر با اجراي اين كار به يكي از خواست هاي اساسي غرب پاسخ مثبت مي دهد.روزنامه در اين مورد به استناد از يك گزارش مجله ي شپيگل آلمان نوشته است، اين تغيير در ميان جنگي به ميان خواهد آمد كه در گذشته تصور كنترول آن وجود نداشت.به نوشته ي روزنامه، اين پيش بيني در حالي صورت مي گيرد كه قرار است مذاكرات اصلي ميان امريكا و طالبان به روز شنبه ي هفته ي آينده آغاز شوند.روزنامه اين گفتگو ها را موفق توصيف كرده و نوشته است، مواضع دو طرف نرم شده و به نوشته ي روزنامه، كار هاي مقدماتي به هدف آغاز گفتگو هاي صلح نيز تكميل شده اند.به نوشته ي روزنامه، پروسه ي آزاد سازي زندانيان طالب از زندان گوانتانامو هم به طور تدريجي آغاز خواهد شد و در نتيجه زمينه ي مسدود شدن اين زندان فراهم مي شود.
سرنوشت
روزنامه سرنوشت با اشاره به مساله مذاكرات امريكا و طالبان نوشته است، اين گفتگو ها در هفته ي آينده آغاز خواهند شد.روزنامه مي نويسد، ايالات متحده امريكا تصميم گرفته است به هدف مشوره در اين مورد با رييس جمهور افغانستان، نماينده خاص اش براي افغانستان و پاكستان را به كابل بفرستد.روزنامه نوشته است، گفتگو هاي تازه ميان امريكا و طالبان در حالي صورت خواهند گرفت كه به نوشته ي روزنامه، به گفته ي مقام هاي امريكايي، در گفتگو هاي قبلي امريكا و طالبان نيز گام هاي به منظور توقف جنگ ده ساله در افغانستان برداشته شده اند.اما به نوشته روزنامه، تا زماني كه حكومت افغانستان در اين گفتگو ها دخيل ساخته نشود، گفتگوي امريكا با طالبان ناقص خواهد بود.روزنامه در ادامه مي نويسد، رهبري اين گفتگو ها بايد به حكومت افغانستان سپرده شود، تا اعتماد و اميدواري افغان ها نسبت به گفتگو ها با طالبان بوجود بيايد.
ملي باور
روزنامه ي ملي باور هم در مطلبي نوشته است، مذاكرات صلح ميان امريكا و طالبان زماني موثر ثابت شده مي توانند كه اين مذاكرات به رهبري افغانستان اجرا شوند.روزنامه در ادامه به نقل از يك مقام شوراي عالي صلح نوشته است كه اگر چنين نشود، بحران جديدي در افغانستان بوجود خواهد آمد.

بیشتر بخوانید  رهبران پاکستان و تاجکستان خواهان تشکیل حکومت همه شمول در افغانستان شدند
همرسانی کنید!