26 جدی 1390 - همه اخبار

مروري بر مطبوعات امروز كابل

مروري بر مطبوعات امروز كابل

يكي از اهداف امريكا براي گفتگو با طالبان، فراهم آوري زمينه خروج موفقانه نيروهاي امريكايي از افغانستان است.

ويسا
روزنامه ويسا به نقل از ملا عبدالسلام ضعيف سفير رژيم طالبان در اسلام آباد نوشته است، دولت افغانستان بايد در بخش اجراي گفتگو هاي صلح ميان ايالات متحده امريكا و طالبان همكاري كند.به نوشته روزنامه، ملا ضعيف مي خواهد دولت افغانستان تا آغاز دور دوم گفتگو ها ميان امريكا و طالبان انتظار بماند.روزنامه مي نويسد، سفير پيشين طالبان در اسلام آباد اثر گذاري پاكستان در منطقه را تاييد مي كند، اما به نوشته ي روزنامه، ملا ضعيف به اين باور است، تا زماني كه مشكلات افغانستان از نظر افغان ها حل نشوند، كسي ديگر اين مشكلات را برطرف كرده نمي تواند.
هيواد
روزنامه هيواد پيشبرد پروسه ي صلح به رهبري حكومت افغانستان را مهم و ضروري دانسته است.به نوشته روزنامه، بدون موافقت و دخيل بودن حكومت افغانستان در اين پروسه، تلاش هاي تامين صلح در افغانستان نتيجه نمي دهند.
خدمتگار
روزنامه خدمتگار در مطلبي به اهداف امريكا در عقب اجراي مذاكرات با طالبان اشاره كرده است.به باور نويسنده ي مطلب، يكي از اهداف امريكا براي گفتگو با طالبان، فراهم آوري زمينه خروج موفقانه نيروهاي امريكايي از افغانستان است.در مطلب گفته شده است، جورج دبليو بوش جنگ عراق و افغانستان را به بارك اوباما به ميراث گذاشت و اوباما توانست زمينه ي خروج آبرومندانه نيروهايش را از عراق مساعد كند.
روزنامه به سخنان تردي روبين يك ستون نويس امريكايي در مورد گفتگو ها ميان امريكا و طالبان هم توجه كرده است.به نوشته روزنامه، خانم روبين در باره ي موفقيت اين گفتگو ها ابراز شك و ترديد كرده است.
روزنامه مي نويسد، اين ستون نويس امريكايي پيروزي نظامي امريكا در برابر طالبان را نيز مورد پرسش قرار داده است.روزنامه نوشته است، خانم روبين فكر مي كند كه مقام هاي پاكستان نمي خواهند مراكز امن تروريستان را در آن كشور از بين ببرند و به همين دليل او نسبت به پيروزي امريكا خوشبين نيست.
ملي باور
روزنامه ملي باور در مطلبي به مساله مذاكرات ميان امريكا و طالبان نظري افگنده است.به نوشته ي روزنامه، طالبان در اين گفتگو ها در مورد بُعد خارجي معضله ي افغانستان با مقام هاي امريكايي صحبت مي كنند.روزنامه مي نويسد، تا زماني كه به جنبه ي خارجي مشكل افغانستان توجه نشود، رسيدگي به جنبه داخلي اين مشكل، با نتيجه ي موثر همراه نخواهد بود.به نوشته روزنامه، در گفتگو هاي جاري ميان امريكا و طالبان توافقات نسبي روي برخي از مسايل صورت گرفته است.روزنامه در ادامه مي نويسد، گشايش دفتر سياسي براي طالبان در قطر و مبادله زندانيان، شامل اين توافقات مي شوند.
سرنوشت
روزنامه سرنوشت نوشته است، شماري از كارشناسان به گفتگو هاي قطر به ديده شك مي نگرند. به نوشته روزنامه، بارك اوباما در زمينه اجراي گفتگو هاي صلح با طالبان صادق نيست.روزنامه مي نويسد، هدف آقاي اوباما اين است تا خود اش را در مبارزه با تروريزم پيروز جلوه بدهد و در انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده امريكا پيروزي را از آن خود كند.

بیشتر بخوانید  تمایل طالبان برای خرید راکت های دور برد از چین و روسیه
همرسانی کنید!