8 قوس 1390 - همه اخبار

مردم افغانستان از جنگ خسته شده اند.

مردم افغانستان از جنگ خسته شده اند.

 

فضل هادي مسلميار، رييس مجلس سنا با هيرف لادسوس، معاون سرمنشي سازمان ملل متحد در امور صلح و امنيت جهاني ديدار نمود.

بر اساس معلومات دفترمطبوعاتي مجلس سنا، در اين ديدار معاون سرمنشي سازمان ملل متحد ، مجلس سنا را يك عنصر فعال دموكراسي خوانده و به حضور بيش از 50 سال ملل متحد در افغانستان و ضرورت حضور و تداوم كمكهاي بعدي آن به افغانستان اشاره نموده گفت كه افغانستان در آستانه جلسه دوم بن وحداكثر تا 3 سال ديگر در مرحله حساس و در محراق توجه جامعه جهاني قرار داشته و از رييس مجلس سنا در مورد وضعيت فعلي و دورنماي افغانستان و چگونگي كمكهاي آن سازمان به پارلمان و ساير نهاد هاي دموكراتيك طالب معلومات گرديد.

مسلميار ضمن ابراز قدرداني از كمك هاي قابل ملاحظه ملل متحد به افغانستان، در مورد موقعيت حساس افغانستان معلومات داده و جرگه عنعنوي را پيروزي مردم افغانستان و نماد توانايي نيروهاي امنيتي كشور خوانده در مورد پيشرفت هاي افغانستان و نيز چالشهاي موجود صحبت نموده گفت كه مردم افغانستان از جنگ خسته اند و مي خواهند با جهان و همسايگان خود در فضاي صلح و همكاري زندگي نمايند و همسايگان ما نيز اين را بپذيرند كه صلح و امنيت افغانستان به نفع آنها و بي ثباتي كشور به ضرر آنها تمام ميشود.

رييس مجلس سنا بر ضرورت تامين صلح در كشور تاكيد كرد و روابط مجلس سنا را با ساير ارگانهاي دولت خوب توصيف نموده گفت كه افغانستان يك كشور آسيب پذير بوده و اركان ثلاثه آن بايد تقابل را كنار گذاشته و بيشتر با تفاهم با هم كار نمايند. موصوف همچنان درمورد ضرورت كمك هاي ملل متحد به نهادهاي دموكراتيك به شمول پارلمان و دارالانشاي آن شورا هاي ولايتي طرح هاي را ارائه نمود.

بیشتر بخوانید  تاکید سرپرست وزارت خارجه طالبان بر رسیدگی به آسیب‌دیدگان سیلاب‌های اخیر

در جلسه هر دو جانب در مجموع نياز عاجل افغانستان را كمك به امنيت، ارتقاي ظرفيتهاي كاري افغانستاني ها، مبارزه با فساد و توجه به شفافيت پروسه هاي انتخابات دموكراتيك، برجسته ساختند كه هريك آن درگذشته، چالش هايي را دركشور بوجود آورده است.

همرسانی کنید!