مذاکرات رفتن و نرفتن به دور دوم انتخابات!

مذاکرات رفتن و نرفتن به دور دوم انتخابات!

در کمتر از یک هفته، ارگ ریاست جمهوری دوبار میزبان دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بوده است.

نخست، روز پنجشنبه، رئیس جمهور کرزی همراه با محمد یونس قانونی، معاون اول ریاست جمهوری، با داکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی در باره برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده صحبت نمودند.

در زمانی که نتایج نهایی انتخابات هنوز اعلان نشده است، برخی از آگاهان مشورت خواهی ارگ از دو نامزد پیشتاز را نوعی شتابزدگی تبلیغاتی خواندند.

در دومین نشست که به روز یکشنبه صورت گرفت نامزدان پیشتاز اضافه بر رئیس جمهور کرزی و معاون دوم اش، با رؤسای کمیسیون های انتخاباتی و شکایات انتخاباتی، سرپرست ستره محکمه و رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت و شنودهای داشتند.

در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که “داکتر عبدالله عبدالله و داکتر اشرف غنی احمدزی کاندید های پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری ضمن اظهار تشکری از کارکردهای کمیسیون های متذکره و برگزاری موفقانه انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی، دیدگاه ها و پیشنهادات شانرا در ارتباط به مسایل مربوط به انتخابات با کمیسیون های متذکره مطرح کردند”.

این در حالی است که داکتر عبدالله عبدالله منتقد “کارکردهای” نهادهای انتخاباتی بوده است.

آقای عبدالله ساعاتی پس از نشست ارگ در تویتی نوشت “موضوع اصلی صحبت در این نشست، کار کمیسیون های انتخاباتی در مورد تامین شفافیت و سلامت انتخابات بود که من تشویش های جدی خود را در این خصوص ابراز داشته و از کاستی های و ابهامات موجود در کار هردو کمیسیون انتقاد کردم”.

دور دوم

بآنکه نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، پس از بررسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی، باید تا کمتر از دو هفته دیگر اعلان شود اما مقام های کمیسیون مستقل انتخابات از احتمال رفتن انتخابات به دور دو حرف زده اند.

بیشتر بخوانید  راه اندازی کمپاین تطبیق واکسین پولیو در سراسر کشور

بر اساس آمار ابتدایی، هیچکدام از نامزدان ریاست جمهوری نتوانستند که لازمه قانونی، پنجاه فیصد جمع یک رای، را بدست بیآورند و بنابر همین اصل دور دوم انتخابات باید، میان دو نامزدی که بیشترین آرا را از آن خود ساخته اند، برگزار گردد.

دو نامزد پیشتاز در باره دور دوم انتخابات اختلاف نظر دارند و ظاهراً همین موضوع در بحث های ارگ هم مطرح شده است.

اگر چه در خبرنامه ارگ در باره گفتگوهای دور دوم انتخابات در نشست روز یکشنبه چیزی بیان نشده اما داکتر عبدالله در تویت خود این موضوع را چنین نگاشته است: در این نشست پیرامون رفتن احتمالی انتخابات به دور دوم و چالش های آن نیز صحبت گردیده و احتمال عدم رفتن به دور دوم نیز صحبت گردید.

اگر چه بیشتر از شش میلیون شهروند افغانستان ماه گذشته به نامزدان مورد نظر شان رای دادند، مذاکرات ارگ در باره نتایج نهایی این انتخابات نو گرم شده و خبرنامه ارگ گفته است که “همچون جلسات و تماس ها” باید ادامه یابد.

همرسانی کنید!