7 میزان 1393 - همه اخبار

مداخلات اسلام آباد درافغانستان وحمایت اش ازطالبان غیرقابل قبول است

مداخلات اسلام آباد درافغانستان وحمایت اش ازطالبان غیرقابل قبول است

 

کریس السکاندر وزیرامورمهاجرین وتابعیت کانادا که چندین سال به حیث سفیرآن کشور در افغانستان نیز ایفای وظیفه کرده اهداف مشخص پاکستان در این کشور را واضح نساخت اما افزود که مداخلات اسلام آباد درافغانستان وحمایت اش ازطالبان مسلح غیرقابل قبول است.

 

آقای الیکساندرکه به هدف اشتراک درمراسم تحلیف رییس جمهور احمدزی به کابل آمده است، گفت که مراکزطالبان مسلح درپاکستان است:

 

” ما به صفت یک دولت امارت اسلامی طالبان را شامل سازمانهای تروریستی ساخته ایم، ما به وضاحت گفته ایم که مراکز و شوراهای طالبان درپاکستان است.

 

این مراکز در کویته،میرانشا،بلوچستان ودرشماری از مناطق خیبرپشتونخوا موقعیت دارند.

 

شواهد کافی وجود دارد که ادارات دولتی پاکستان از طالبان حمایت میکند.

 

این کارقابل قبول نبوده و برای افغانان ضررمیرساند. ”

 

قبل از این مقامات افغان بارها گفته اند که پاکستان درامورافغانستان مداخله کرده و از گروه های تروریستی حمایت میکند.

 

بگفته آنان جنگ فعلی طالبان دراین کشور توسط نظامیان پاکستان رهبری شده و طالبان تجهیزات و امکانات جنگ را نیز از آن کشوربدست میآورند.

 

دراین حال کریس الیکساندر وزیر امورمهاجرین وتابعیت کانادا اطمینان میدهد که کشورش دربخش تامین امنیت و تقویت اقتصاد افغانستان با حکومت جدید کشورمان همکاری خواهد کرد.

 

اما آقای الیکساندر میگوید که صلح و امنیت در افغانستان زمانی تامین خواهد شد که ازحمایت طالبان مسلح بگونه جدی جلوگیری صورت گیرد:

 

” امنیت تا زمانی درافغانستان تامین نخواهد شد که ازحمایت طالبان دست کشیده نشود، ما میخواهیم که با رییس جمهور جدید این کشور کارکنیم تا راه حل منطقوی بدست آید.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی یونیسف از محرومیت سیستماتیک دختران افغان از تحصیل

 

کشورهای همسایه باید از حمایت طالبان دست بکشند، ما کمک میکنیم تا با افغانستان،پاکستان و کشورهای دیگری منطقه فضای همکاری ها بوجود آید.

 

این گونه کارهای در کشورهای دیگر قابل قبول نمی باشد، من نمیدانم که چرا دراین منطقه تخطی های سرحدی و مداخلات صورت میگیرد. ”

 

بگفته آقای الیکساندر طالبان مسلح شبکه القاعده،داعیش،لشکرطیبه و گروه های تروریستی دیگردربرخی موارد اهداف مشترک داشته وباید جلوفعالیت های آنان گرفته شود.

 

هرچند درسیزده سال گذشته همواره پاکستان متهم به حمایت از گروه های تروریستی شده اما اسلام آباد این اتهامات را رد کرده ومیگوید که درجنگ با تروریزم همکاری های جدی را انجام داده است.

همرسانی کنید!