17 اسد 1395 - همه اخبار, داخلی

مخالفت شماری از اعضای مشرانو جرگه با طرح جدید ریاست اجرائیه در مورد تذکره های الکترونیکی

مخالفت شماری از اعضای مشرانو جرگه با طرح جدید ریاست اجرائیه در مورد تذکره های الکترونیکی

آریانا نیوز: شماری از اعضای مشرانو جرگه بر طرح جدید ریاست اجرائیه در مورد تذکره های الکترونیکی انتقاد کردند و آن را خلاف قانونی اساسی خواندند.

زلمی زابلی که به نماینده‌گی از اعضای مشرانو جرگه صحبت می‌کرد گفت، این طرح قابل قبول مشرانو جرگه نیست.

 

پیش از این اعضای مشرانو جرگه گفته بودند که اگر طرح جدید ریاست اجرائیه در مورد تذکره های الکترونیکی بخاطر تصویب به شورای ملی فرستاده شود ممکن با عکس العمل منفی روبرو شود.

 

به تازه‌گی ریاست اجرائیه گفته است که یک طرح را در رابطه به تذکره های الکترونیکی ترتیب کرده که به اساس آن تذکره های الکترونیکی بشکل دو کارت توزیع می‌شود که در یکی آن هویت فرد و در دوم قوم و مشخصات دیگر درج می‌شود.

بیشتر بخوانید  ناامنی افغانستان؛ بهانه ای برای تداوم حضور قوای خارجی در منطقه
همرسانی کنید!