20 جدی 1390 - همه اخبار

مخالفت دولت با تشکیل جلسات مغایر با قانون اساسی و روحیه وحدت ملی

مخالفت دولت با تشکیل جلسات مغایر با قانون اساسی و روحیه وحدت ملی

دولت جمهوری اسلامی افغانستان مخالف هر گونه اقدامات، اظهارات و جلساتی می باشد که در مغایرت با روحیه وحدت ملی و اصول مندرج قانون اساسی افغانستان باشد.

نشست دو روزه ای با حضور رهبران اپوزیسیون دولت کابل در برلین با عنوان” افغانستان؛ چالشها و فرصت ها پس از سال 2014، برگزار شد.

وزارت خارجه افغانستان با انتشار بیانیه ای به این نشست واکنش نشان داده و برگزاری آن را مغایر با قانون اساسی دانسته است
در این اطلاعیه با اشاره به این نشست که به اشتراک یک تعداد افغانها از جانب انستیتوت اسپن در شهر برلین دایر گردیده بود خاطرنشان شده است دولت جمهوری اسلامی افغانستان مخالف هر گونه اقدامات، اظهارات و جلساتی می باشد که در مغایرت با روحیه وحدت ملی و اصول مندرج قانون اساسی افغانستان باشد.
اطلاعیه می افزاید: در این زمینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان نقش افراد و نهاد های خارجی را مداخله در امور داخلی مملکت تلقی نموده آن را تقبیح می نماید، و تصریح می دارد که چنین حرکت باید در آینده تکرار نگردد.

 

 

بیشتر بخوانید  آزادی 16 باشنده افغان از زندان‌های پاکستان
همرسانی کنید!