اشتراک محمد حنیف اتمر در نشست مشترک وزارت ها و ادارات سکتوری افغانستان و اوزبیکستان

اشتراک محمد حنیف اتمر در نشست مشترک وزارت ها و ادارات سکتوری افغانستان و اوزبیکستان

آریانا نیوز: سرپرست وزارت امور خارجه در سخنرانی افتتاحیه اش، گسترش و تقویت تجارت، ترانزیت و انتقال انرژی میان کابل و تاشکند را نه تنها به نفع افغانستان و اوزبیکستان، بلکه به نفع کشور های همسایه و منطقه دانست…

محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه، با حضور در ویدیوکنفرانس مشترک وزارت ها و ادارات سکتوری افغانستان و اوزبیکستان، با اشتراک آقای عمرزاکوف سردار اکتومویچ معاون صدراعظم، وزیر تجارت و سرمایه گذاری اوزبیکستان، سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان و معینان وزارت ها و روسای نهاد های سکتوری دو کشور، که به هدف بحث و تبادل نظر پیرامون گسترش تجارت، ترانزیت و انتقال انرژی میان دو کشور برگزار شده بود، اشتراک و سخنرانی نمود.

سرپرست وزارت امور خارجه در سخنرانی افتتاحیه اش، با تاکید بر اهمیت روابط برادرانه میان دو ملت، گسترش و تقویت تجارت، ترانزیت و انتقال انرژی میان کابل و تاشکند را نه تنها به نفع افغانستان و اوزبیکستان، بلکه به نفع کشور های همسایه و منطقه دانسته، خواهان توسعه هرچه بیشتر همکاری های اقتصادی و تجارتی میان دو کشور شد.

در ادامه، اشتراک کنندگان پیرامون گسترش مناسبات تجارتی و سرمایه گذاری، ایجاد سهولت ها در انتقال کالاها و عبور و مرور موترهای تجارتی میان دو کشور، آغاز و عملی سازی پروژه های خط آهن، انتقال انرژی به افغانستان و کشور های منطقه، گسترش دهلیزهای ترانسپورتی به کشورهای آسیای مرکزی، امضای قرار داد ده ساله انتقال برق از اوزبیکستان به افغانستان به تاریخ ۲۰ آگست که مصادف به ۳۰ اسد سال جاری میگردد و ایجاد گروه کاری به سطح معینان وزرای تجارت دو کشور به هدف کار روی موضوعات حقوقی و تخنیکی مرتبط به پروژه های مورد نظر، توافق به عمل آوردند.

بیشتر بخوانید  دیدگاه متفاوت طالبان درباره نقش و حضور زنان در پست های مدیریتی

معاون صدراعظم اوزبیکستان در سخنرانی اش، گسترش مناسبات اقتصادی، رشد تجارت و ایجاد سهولت ها برای تاجران وسرمایه گذاران هر دو کشور را مهم و ارزنده خواند. آقای اکتومویچ ضمن قدردانی از نقش متبارز وزیر امور خارجه کشور در زمینه تقویت روابط میان دو کشور، از ایجاد یک پست عالیرتبه به سطح معین وزارت امور تجارت به هدف گسترش سرمایه گذاری میان افغانستان و اوزبیکستان را در وزارت تجارت آن کشور، نشانه توجه جدی دولت اش در امر تقویت همکاری های تجارتی میان دو کشور دانست. آقای اکتومویچ حمایت همه جانبه دولت خویش را از طرح های گسترش همکاری تجارتی، ترانسپورتی و انتقال انرژی به افغانستان اعلان نموده و از وزیر امور خارجه کشور دعوت به عمل آورد تا در آینده نزدیک از ازبکستان دیدار به عمل آورد.

همرسانی کنید!