6 جوزا 1398 - همه اخبار, سياسی

محقق: برخورد ظالمانه غنی با هزاره‌ها فراموش نشدنی است

محمد محقق

آریانا نیوز: محقق خشم خود را نسبت به تقرری‌های جدید رییس جمهور غنی ابراز کرد…

آقای محقق با نشر لست نام ده‌ها مقام ملکی و امنیتی از قوم هزاره که در دوره حکومت وحدت ملی از وظایف‌شان برکنار و یا تقاعد داده شده‌اند، رهبری حکومت را به تصفیه قومی و برخورد ظالمانه با یک قوم خاص متهم کرده است.

محمداشرف غنی به تازگی طی فرمانی محمد فهیم هاشمی را به حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی معرفی کرده است. گفته می‌شود که طاهر شاران نیز به حیث سرپرست وزارت انرژی و آب معرفی شده است.

اما آقای محقق این تقرری‌ها را عوام فریبی و یک بازی مسخره انتخاباتی خوانده است.

آقای محقق در صفحه فیسبوکش نوشته: قسمتى از لست مقامات ملكى و امنيتى را كه در حكومت بد نام و ضد وحدت مليى آقاى اشرف غنى مشمول تصفيه قومى ظالمانه قرار گرفته‌اند ايجانب بخش نظامى آن را در ملاقات با تورن جنرال محمدعلى شجاعى معاون اسبق قول اردوى ننگرهار كه جديداً در سن چهل و شش سالگى به تقاعد سوق داده شده گرفتم و آن را به آدرس‌هاى لازم از جمله در ملاقات با آقاى جان بس سفير امريكا كه ضامن توافقنامه حكومت وحدت ملى بودند در ميان گذاشتم و از تصفيه بی‌رحمانه هزاره‌ها در ساختار ملكى و نظامى اعتراض كردم و در شبكه‌هاى هم وسيعاً انعكاس كرد.

وی گفته: بعد از پنج سال تصفيه و حق كشى تازه بعد از ختم مدت حكومت آقاى غنى (به اصطلاح در وقت اضافى بازى) شنيدم ديگ بخشايش غنى بجوش آمده دو وزير هزاره را معرفى كرده يكى هزاره شيعه و يكى سنّى گرچى تركيب مبارک است ولى انسان را بياد شعر شهريار می‌اندازد كه به معشوقش در آخرين لحظات زندگى بپرسيدنش آمد …آمدى جانم بقربانت ولى حالا چرا.

بیشتر بخوانید  اشتراک رئیس جمهور غنی در کنفرانس قلب آسیا

معاون ریاست اجراییه تاکید کرده: بعد از پنج سال تصفيه و حق كشى و تحقير حالا در وقت كمپاين انتخابات، حالا اين بازى‌هاى مسخره را انداختى؛ كجا است سرنوشت ديگر وزراء مقامات ملكى و نظامى اخراج شده.

آقای محقق با نشر لست نام ده‌ها مقام ملکی و امنیتی از قوم هزاره گفته این مقام‌ها از طرف حکومت اشرف غنی (احمدزی) از وظایف‌شان برکنار گردید، به احتیاط و یا تقاعد سوق داده شده که از معیار قانونی تقاعد اکثریت اینان هنوز مدت زمان بسیاری باقی می‌باشد.

به گفته آقای محقق از جنرال هزاره که در چوکات وزارت دفاع ایفإ وظیفه می‌نمودند 23 تن آنان یا به تقاعد و یا هم به احتیاط که آنان هم در مدت زمان کوتاهی به تقاعد سوق داده خواهند شد. از جمله این جنرالان تنها یک جنرال بر حال در چوکات وزارت دفاع در حال ایفای وظیفه می‌باشد چهار دگروال نیز در بست جنرالی به حیث سر پرست تازه از طرف حکومت گماشته شده است. بر چیدن هزاره‌ها و یا شیعه‌ها از وزارت دفاع تنها خلص به تقاعد جنرالان نمی‌شود بلکه تعداد کثیری از جگرن، دگرمن و دگروالان این قوم نیز از طرف تیم حاکم به تقاعد سوق داده شده و هیچ برنامه برای جاگزینی این همه جنرال دگروال دگرمن و جگرن روی دست نیست، بلکه پست‌های اینان را وسیله و یا ابزار برای کمپاین انتخاباتی قرار داده و برای قوم خاص هدیه می‌کنند.

همرسانی کنید!