اعمال محدودیت ها بالای زنان و ضرر یک ملیارد دالری به اقتصاد افغانستان

اعمال محدودیت ها بالای زنان و ضرر یک ملیارد دالری به اقتصاد افغانستان

آریانا نیوز: ممانعت و محدودیت اشتغال زنان می‌تواند به صورت فوری یک ملیارد دالر به اقتصاد کشور خسارت وارد کند…

سیگار، سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان با استناد به اطلاعات برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارشی برآورد کرده است که ممانعت و محدودیت اشتغال زنان می‌تواند به صورت فوری یک ملیارد دالر به اقتصاد کشور خسارت وارد کند.

طبق این گزارش سیگار، برنامه توسعه سازمان ملل متحد دریافته است که در نتیجه محدودیت و ممانعت زنان از کار پنج فیصد تولید ناخالص کشور کاهش می‌یابد.

تولید ناخالص کشور در سال ۲۰۲۰ عیسوی حدود ۲۰ ملیارد دالر اعلام شده بود. پیش‌بینی شده است که در پی تحولات جدید در کشور این مقدار به ۱۶ ملیارد دالر کاهش یابد. تولید ناخالص رابطه تنگاتنگ با درآمد سرانه دارد.

به گزارش سیگار، زنان پیش از سقوط حکومت پیشین، بیش از ۲۰ فیصد نیروی کار را تشکیل می‌دادند.

حکومتی که پس از ۱۵ آگست به صورت سرپرست کار خود را آغاز کرد، پیش‌تر اعلام کرده بود که هیچ نوع تبعیضی را علیه زنان اعمال نخواهد کرد و همه حقوق زنان را در چهارچوپ شریعت احترام می‌گذارد و رعایت می‌کند. با این حال، سیگار به نقل از برنامه توسعه سازمان ملل متحد آورده است که زنان از حضور در عرصه عمومی منع شده است.

 

بیشتر بخوانید  واکنش فعالان معترض زن در افغانستان به برگزاری نشست دوحه
همرسانی کنید!