وضع محدودیت های جدید برای خبرنگاران در ولایت هلمند

وضع محدودیت های جدید برای خبرنگاران در ولایت هلمند

آریانا نیوز: مقام های امر به معروف و نهی از منکر طالبان محدودیت های جدیدی را برای خبرنگاران در بخش رسانه ها تصویری در ولایت هلمند وضع کرده اند…

ظریف کریمی مسوول دفتر اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا (NI) گفت که مقام های امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت هلمند دستور داده اندکه پس از این خبرنگاران و رسانه ها حق ندارند از مسوولان ادارات گزارش های تصویری تهیه نمایند و یا عکس برداری کنند.

ظریف کریمی گفت: وقتی متأسفانه ما چنین محدودیت ها و فشار های را از سوی مقام های محلی بر رسانه های می بینیم، باورمندیم که خطر های جدی فرا راه کار خبرنگاران در افغانستان وجود دارد و اگر اقدامی نشود، ممکن این خطر جدی تر شود و آهسته آهسته به تمامی رسانه های افغانستان سرایت کند.

او گفت که همچنان به خبرنگاران و رسانه ها در هلمند هدایت داده شده که از مردم و شهروندان هم نمی توانند گزارش های تصویری تهیه و نشر کنند.

پیش از این، وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلان کرده که آنها به آزادی رسانه و دسترسی خبرنگران به اطلاعات متعهد اند.

بیشتر بخوانید  پیش بینی هواشناسی؛ احتمال بارندگی شدید در 22 ولایت کشور
همرسانی کنید!