تعین مجازات سنگین برای حامیان داعش در ولایت بلخ

تعین مجازات سنگین برای حامیان داعش در ولایت بلخ

آریانا نیوز: والی طالبان در ولایت هشدار داد است، کسانی‌که خانه‌های‌شان را به افراد داعش و یا اختطاف‌گران به کرایه می‌دهند، با مجازات سنگین روبرو خواهند شد…

قدرت‌الله ابوحمزه، والی طالبان در ولایت بلخ می‌گوید، در صورتی‌که کسی خانهء خود را به افراد داعش و اختطاف‌گران به کرایه بدهد، برعلاوه اینکه خانه ضبط می‌شود، مالک خانه و کلانتر گذر همانند افراد داعش و اختطاف‌گران مجازات می‌شوند.

والی بلخ در نشست رو در رو با باشنده‌گان شهر مزارشریف گفت، این مکلفیت مردم است که با نیروهای امنیتی همکار باشند.

وی افزود: مافیصله کردیم، خانه‌هایی راکه به اختطاف‌چیان به کرایه داده شود، ضبط کنیم. اگر کسی به اختطاف‌چی و افراد داعش خانه به کرایه بدهد، جزای داعش و اختطاف‌چی به مالک خانه و کلانتر منطقه نیز داده خواهد شد.

 

بیشتر بخوانید  هشدار برنامه جهانی غذا از وقوع بحران امنیت غذایی در افغانستان
همرسانی کنید!