24 جدی 1398 - همه اخبار, سياسی

شناسایی متخلفین انتخاباتی در کمیسیون مستقل انتخابات

شناسایی متخلفین انتخاباتی در کمیسیون مستقل انتخابات

آریانا نیوز: این افراد که آرای پاک شماری از محل های رای دهی را باطل ساخته اند، به سارنوالی معرفی شده اند…

کمیسیون مستقل رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی تایید می‌کند که دفتر این کمیسیون در ولایت دایکندی کسانی را در کمیسیون مستقل انتخابات که آرای پاک شماری از محل های رای دهی را باطل ساخته اند، به سارنوالی معرفی کرده است.

چمن شاه اعتمادی، رییس دارالانشای کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی می‌گوید که پس از استیناف خواهی احتمال دارد که این فیصله تغییر کند.

آقای اعتمادی افزود: کمیسیون ولایتی دایکندی چنین فیصله یی کرده اند در مورد کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، اما گفتم این مرحله مرحله ابتدایی است و قطعن در مرحله استیناف خواهی این تغییر خواهد کرد.

سید ذبیح الله سادات، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات این فیصله را غیر قانونی دانسته است.

آقای سادات گفت: کمیسیون ولایتی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی نمی تواند در بارۀ اعضای کمیسیون مرکزی این انتخابات چنین تصمیمی بگیرند و این فیصله انان غیر قانونی است.

در همین حال، کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی از پایان بررسی شکایت‌های انتخابات ریاست جمهوری خبر می دهد و می‌گوید که بررسی شکایت‌های انتخاباتی پایان یافته است و در حدود ۳۰۰۰ محل رای دهی به بازشماری خواهند رفت.

آقای اعتمادی افزود: هفت یا هشت ولایت بازشماری شادی در ان وجود نداشته باشد ۲۶ یا ۲۷ ولایت ما در ان بازشماری داریم.

این کمیسیون می‌گوید که تا کنون در حدود ۵۰۰ اعتراض در برابر فیصله‌های کمیسیون‌های ولایتی کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی ثبت شده اند.

بیشتر بخوانید  جزییات تمدید مهلت اقامت پناهجویان افغان در پاکستان

قطب الدین رویدار، عضو کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی گفت: سه روز برای استناف خواهی است سر از فردا اغاز می شود، ما موقع داریم و تکت های انتخاباتی اگر در برابر فیصله های ما اعتراض داشته باشند می توانند در دفترهای ولایتی ما استیناف خواهی کنند.

کمیسیون رسیده گی به شکایت‌های انتخاباتی ۲۳ روز دیگر وقت دارد تا نتایج بررسی شکایت‌های انتخاباتی را به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد، کمیسیون مستقل انتخابات بربنیاد فیصله های کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام خواهد کرد.

همرسانی کنید!