لغو پروازها در میدان هوایی بین المللی کابل بر اثر بارش شدید برف

لغو پروازها در میدان هوایی بین المللی کابل بر اثر بارش شدید برف

برفباری های شدید در کابل سبب لغو پروازها در میدان هوایی بین المللی کابل شده است.

محمد یعقوب رسولی، رئیس میدان هوایی کابل به تلویزیون آریانا گفت که هم اکنون شماری از مسافران از کشورهای مختلف که قصد داشتند به کابل بیایند در میدان های هوایی خارج منتظر هستند.

با این هم شهریان کابل برفهای اخیر در کابل را به فال نیک می گیرند، برف باری در کابل از نزدیک به 48 ساعت پیش آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد.

بیشتر بخوانید  وقوع یک حمله انتحاری در شهر کابل
همرسانی کنید!