12 قوس 1390 - همه اخبار

كرزي به دنبال امضاي موافقتنامه داراز مدت استراتژيك با انگليس

كرزي به دنبال امضاي موافقتنامه داراز مدت استراتژيك با انگليس

كرزي در يك سفر رسمي در راس يك هيات عالي رتبه، پس از آلمان عازم شهر لندن خواهد شد.

رئيس جمهور در سفر خويش به لندن، علاوه بر ديدار با ديويد كامرون صدراعظم بريتانيا، شاهزاده چارلز وليعهد آنكشور، مواقفتنامه همكاري هاي دراز مدت ميان افغانستان و بريتانيا را امضا خواهد كرد.

همچنين حامد كرزي در دانشگاه اقتصاد و علوم سياسي لندن سخنراني خواهد كرد.

كرزي پس از امضاي موافقتنامه استراتژيك با هند ، برگزاري لويي جرگه و گرفتن راي مثبت از لويي جرگه براي امضاي قرارداد استراتژيك با امريكا ، اكنون در پي آن است كه در پس از برگزاري اجلاس بن قرارداد استراتژيك با انگليس به امضا برساند . سوالي كه مطرح است امضاي اين تعداد قرارداد استراتژيك با كشورها در حاليكه از حضور آنان بيش از يك دهه ميگذرد چه سودي براي افغانستان دارد.

بیشتر بخوانید  پیام رهبر طالبان در محکومیت جنایات حکومت نامشروع اسراییل
همرسانی کنید!