قلب آسیا، جولانگاه استعمارگران غربی-عربی

قلب آسیا، جولانگاه استعمارگران غربی-عربی

آریانا نیوز: قدرت های استعمارگر و همپیمانان آنها با تقویت گروه های تروریستی در افغانستان سعی می کنند در سایه تهدیدهای ساختگی، قدرت نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در آسیای میانه گسترش دهند…

کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان پس از فروپاشی شوروی و خاصتاً، حملات تروریستی 11 سپتمبر، با توجه به ویژگی های داخلی و جغرافیه یی محلی برای عرصه رقابت قدرت های منطقوی و فرامنطقوی شده است. از جمله می توان از چین، امریکا، روسیه، هند، ترکیه و حتی عربستان سعودی، امارت متحده عربی و رژیم صهیونیستی نام برد که هر یک به فراخور اهداف راهبردی و بلند مدت خود، برنامه ریزی های خاصی را برای نفوذ هرچه بیشتر و بهره بردای از مواهب خداداده و اجتماعی این منطقه انجام داده و می دهند.

از سوی دیگر این منطقه امروزه با تهدیدهای سیاسی و امنیتی خاصی همچون گسترش افراط گرایی ها و نفوذ ترویست های داعش نیز رو به رو است.

کشورهای قلب آسیا از یک سو به سبب تامین بخشی از انرژی مصرفی جهان از اهمیت جغرافیه یی، ژئوپلتیکی و ژئواستراتیژیکی خاصی برخوردار هستند و از طرف دیگر با جمعیت چند صد ملیونی خود هم من‌حیث بازار مصرف و هم تأمین‌کننده مواد اولیه نقش های حیاتی برای قدرت هایی که به آنها چشم دوخته اند، اهمیت خاص دارند. بازی بزرگ و جدید امریکا در منطقه آسیای مرکزی امروزه این منطقه را به میدان اصلی رقابت هایی شبیه به رقابت های امپریالیستی قرن نوزدهمی تبدیل کرده است. استعمارگران غربی و عربی تلاش می کنند نظم جدیدی را در منطقه شکل دهند و رقابت آنها برای نفوذ در کشورهای حوزه آسیای میانه و قفقاز چند برابر نیز شده است، با این وجود بیشتر تلاش می کنند این روند نفوذ را به کل منطقه بکشانند.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی برنامه جهانی غذا از افزایش موارد سوءتغذیه اطفال در افغانستان

نکته ای که امروزه در خصوص این منطقه از جهان و رقابت های اقتصادی و سیاسی قدرت های جهانی در آن بدان کمتر پرداخته می شود، این است که قدرت های استعمارگر از جمله امریکا و بریتانیا و همپیمانان آنها عربستان، اسراییل، ترکیه و امارات متحده عربی با تقویت گروه های تروریستی در افغانستان سعی می کنند در سایه همین تهدیدهای ساختگی، قدرت نفوذ سیاسی و اقتصادی خود را در آسیای میانه گسترش دهند. این بازیگران فرامنطقوی علاوه بر اهداف اقتصادی، بر اهداف فرهنگی و ایدئولوژیکی خود در منطقه آسیای میانه و افغانستان تمرکز دارند. آنها تلاش می کنند به هر نحو ممکن که باشد از یک سو نفوذ فرهنگ افراط گرایی- وهابی و از سوی دیگر فرهنگ غربی و بی‏ بندباری را در منطقه آسیای میانه و افغانستان گسترش دهند. بطور مثال، عربستان سعودی امروزه سعی می کند با کمک های مالی به کشورهای ضعیف تر اقتصادی منطقه آسیای مرکزی خاصتاً تاجکستان و افغانستان، با سیاست های تبلیغی نسخه خود ساخته و جعلی از اسلام اصیل را که تفکری وهابی-سلفی است، توسعه و ترویج دهد.

همرسانی کنید!