2 سنبله 1395 - همه اخبار

قصرستوری افتتاح شد

قصرستوری افتتاح شد

آریانا نیوز: رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح این قصر در کابل گفت باید منطق صلح و خیرخواهی بر منطق جنگ و شرارت طلبی و منطق دیپلوماسی و گفتگو برمنطق ترور و خشونت پیروز شود.

 

قصرستوری، پس از بازسازی رسماً ازسوی رئیس جمهور اشرف غنی و صدراعظم هند نرندرا مودی افتتاح شد.

 

محمد اشرف غنی در مراسم افتتاح قصر ستوری در کابل گفت، بازسازی این قصر به معنی گسترش روابط با کشورهای جهان با در نظر داشت آزادی و برابری است.

 

محمد اشرف غنی دیروز در مراسم افتتاح این قصر در کابل گفت باید منطق صلح و خیرخواهی بر منطق جنگ و شرارت طلبی و منطق دیپلوماسی و گفتگو برمنطق ترور و خشونت پیروز شود.

 

وی افزود افغانستان و هند برای حفظ صلح و آرامش، غلبه بر افراطیت و تامین رفاه و سعادت ملت‎های شان مصمم و آماده هستند.

 

آقای غنی بازسازی قصر ستوری را به معنی تجدید عظمت در قرن بیست و یکم خوانده گفت که افغانستان به آزادی و سربلندی باور داشته و از جایگاه برابر با کشورهای منطقه و جهان رابطه خود را سروسامان می‎دهد.

 

قصر ستوری یکی از بناهای تاریخی افغانستان است که سنگ تهداب آن در زمان امیر حبیب الله خان در محوطه وزارت امور خارجه گذاشته شد اما در سال‎های متمادی قسماً تخریب گردیده بود.

 

این قصر که در محوطه وزارت خارجه افغانستان موقعیت دارد در سال‎های گذشته قسماً تخریب و اخیراً به کمک مالی هند دوباره بازسازی شد.

 

در این حال نرندرا مودی صدراعظم هند که از طریق ویدیو کنفرانس در این مراسم صحبت می‎کرد این قصر را نشانه عظمت افغانستان خوانده گفت که مردم هند همواره با افغان‎ها خواهند بود.

بیشتر بخوانید  تداوم سیاستهای ضدمهاجرتی پاکستان؛ منیر اکرم: ۱.۵ ملیون باشنده افغان را اخراج می کنیم
همرسانی کنید!