قدردانی مشران فاریاب از رئیس جمهور غنی

غنی

آریانا نیوز: شماری از بزرگان و نمایندگان ولایت فاریاب در دیدار با رئیس جمهور غنی ضمن ابراز حمایت از برنامه های حکومت در بخش های مختلف، از رئیس جمهور بخاطر برنامه های توسعه ای و اقتصادی اش قدردانی کردند.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، در آغاز قدرت الله ذکی نمایندۀ مردم در ولسی جرگه و سردار محمد رحمان اوغلی از رئیس جمهور کشور بخاطر توجه اش به زنده گی مردم بخصوص مردم ولایت فاریاب تشکری کردند.

 

آنان ضمن ابراز حمایت از برنامه های حکومت در بخش های مختلف، گفتند که ما امروز آمده ایم تا مراتب قدردانی مردم ولایت فاریاب را از رئیس جمهور بخاطر برنامه های توسعه ای و اقتصادی اش ابراز نمائیم.

 

سردار محمد رحمان اوغلی گفت که تلاش های مدبرانه شما سبب شده است که در اکثر بخش ها شاهد دستآوردها باشیم، بخصوص در عرصه مبارزه با فساد که باعث تغییر مثبت در جایگاه  افغانستان در رده بندی های کشورهای آلوده به فساد شده است.

 

آقای اوغلی از توجه رئیس جمهور به خانواده های شهدا بخصوص شهید جوزجانی و شهید صفری، تشکری کرد و سلام ها و تمنیات نیک خانواده های شهدا را به وی تقدیم نمود.

 

رحمان اوغلی، گفت که با توجه به جایگاه اجتماعی مرحوم شهید صفری، مردم خواهان این هستند که کرسی اش در پارلمان خالی نماند، تا جایگاه اجتماعی وی حفظ گردد.

 

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، از شهید جوزجانی و شهید صفری به نیکی یادآوری نمود و تاکید نمود که در رابطه به کرسی شهید صفری بررسی صورت گیرد.

بیشتر بخوانید  ابراز همدردی رئیس جمهور غنی با خانواده های آسیب دیده شب گذشته در کابل

 

رئیس جمهور گفت که وضعیت فعلی ولایت فاریاب از لحاظ امنیتی قناعت بخش نیست. وی از بزرگان ولایت فاریاب خواست تا یک بررسی واضح و اجماع داشته باشند تا حکومت بتواند کارهای بنیادی را در بخش های تامین امنیت و توسعه اقتصادی انجام دهد.

 

محمد اشرف غنی گفت که با توجه به سیاست های تجارتی و اقتصادی ما با کشورهای آسیای میانه، وضعیت ولایات شمال کشور روبه بهبود خواهد رفت.

 

رئیس جمهور در اخیر این دیدار خاطرنشان کرد که در قسمت امنیت ولایات شمال کشور بررسی های همه جانبه داریم و تامین امنیت ولایات آسیب پذیر، جزء اولویت های حکومت است.

همرسانی کنید!