16 ثور 1398 - همه اخبار, سياسی, همه

قدردانی اشرف غنی از عمران خان

قدردانی اشرف غنی از عمران خان

آریانا نیوز: رییس‌جمهور کشورمان از تعهد صدر اعظم پاکستان به‌خاطر همکاری در روند صلح افغانستان قدردانی کرد…

محمداشرف غنی رییس‌جمهور کشورمان، پس از چاشت روز گذشته طی تماس تلیفونی با عمران خان صدر اعظم پاکستان، در خصوص پروسۀ صلح افغانستان و اتصال منطقوی بحث و تبادل نظر کردند.

صدر اعظم پاکستان تعهد سپرد که کشور آمادۀ هرگونه همکاری که منتج به تامین صلح و ثبات در افغانستان گردد، آماده می‌باشد. نامبرده افزود که با دید و فکر اقتصادمحور و اتصال منطقوی رییس جمهور غنی توافق دارد و نیاز است تا روی مسایل تخنیکی به سطح هیأت دو کشور گفتگو انجام شود.

عمران خان صدر اعظم پاکستان از رییس‌جمهور غنی به‌خاطر بحث تفصیلی و رسیدن به یک تفاهم واضح در رابطه به مسایل اقتصادی و اتصال منطقوی، خواست تا به پاکستان سفر نماید.

رییس‌جمهور کشور از تعهد صدر اعظم پاکستان به‌خاطر همکاری در روند صلح افغانستان قدردانی کرد و افزود که روحیۀ جدید ایجاد شده بر محور اقتصاد و اتصال منطقوی مورد استقبال ما می‌باشد.

رییس‌جمهور غنی همچنان دعوت صدر اعظم پاکستان را پذیرفت و گفت که تاریخ مناسب و مشخص سفر به پاکستان از طریق مجاری دیپلوماتیک دو کشور، تعیین گردد.

بیشتر بخوانید  ابراز نگرانی یونیسف از محرومیت سیستماتیک دختران افغان از تحصیل
همرسانی کنید!