13 حمل 1394 - همه اخبار

قتل فرخنده مایهء شرمساری است

قتل فرخنده مایهء شرمساری است

معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان قتل فرخنده را مایهء شرمساری دولت و ملت خواند.

 

سرور دانش روز گذشته حین معرفی برخی نامزد وزیران در ولسی جرگه گفت عاملین قتل فرخنده به زودترین زمان ممکن به پای میز محاکمه کشانیده خواهند شد.

 

وی گفت هر شخص و مقامی که در پیوند به این مساله کوتاهی و یا تخطی کرده باشد از وظیفهء اش برکنار و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت:

 

” ما با عزم قاطع عاملین و فاعلین این جنایت نابخشودنی را به زودترین وقت ممکن به پای میز محاکمه کشانیده و عدالت را بر آنان تطبیق خواهیم کرد و هر شخص و مقام دولتی که در این امر کوتاهی و یا تخطی باشد و یا کوتاهی کند در هر مقامی که باشد از کارش برکنار شده و مورد پیگرد قانون قرار خواهد گرفت. ”

 

آقای دانش گفت حکومت وحدت ملی پس از این به هیچکس اجازده نخواهد داد تا با سوء استفاده از احساسات مردم قانون را نقض و مرتکب جنایت شود.

 

دهها مرد خشمگین در بیست و هشتم ماه حوت 1393 در مرکز شهر کابل در زیارت شاه دو شمشیره به اتهام آتش زدن نسخهء از قرآنکریم برفرخنده ء بیست و هفت ساله هجوم بردند و وی را همراه با سنگ، چوب و لگد لت و کوب کردند، از روی جسد نیمه جان اش موتر را عبور دادند و سپس جسد اش را هم آتش زدند.

 

اما تحقیقات وزارت داخله نشان داد که فرخنده کاملاً بی گناه بوده و هیچ نسخهء از قرآنکریم را آتش نزده است.

بیشتر بخوانید  پیام تسلیت رییس الوزرای طالبان درپی به جان باختن رییس جمهور ایران

 

این وزارت چهل و هشت تن را به شمول نوزده پولیس در پیوند به این مساله بازداشت و دوسیه های شان را به لوی څارنوالی فرستاده است.

 

اما تلاش ها برای دستگیری حدود ده تن دیگر که گفته میشود در این قتل دخیل اند از سوی پولیس ادامه دارد.

 

وزارت داخله افغانستان می گوید که تلاش ها به هدف بازداشت سایر متهمین این قضیه جریان دارند.

 

صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت گفت اگر این متهمین به بیرون از کشور فرار هم کرده باشند از سوی پولیس مورد پیگرد قرار خواهند گرفت:

 

” در مجموع تلاش های پولیس ملی افغانستان در رابطه به چگونگی پیشرفت این قضیه ادامه دارد، در عین حال روابط ما با نهاد های پولیس بین المللی تامین است و هرگاه نیاز باشد و این افراد در بیرون از افغانستان هم باشند طبعاً توسط پولیس ملی افغانستان مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. ”

 

قتل فرخنده واکنش های تند در داخل و بیرون از کشور را به همراه داشت و گفته میشود که این رویداد ضعف و عدم آگاهی پولیس از وظایف اش را آشکار ساخت.

 

مردم روی گرفتاری تمام عاملین قتل فرخنده تاکید کرده می گویند که حکومت باید با مجازات این افراد نشان دهد که متعهد به تطبیق قانون و محو خشونت در کشور است.

همرسانی کنید!