30 سنبله 1394 - همه اخبار

قانون مبارزه با قاچاق مهاجرین در حال تصویب است

قانون مبارزه با قاچاق مهاجرین در حال تصویب است

آریانا نیوز: قوانین در حال تصویب اند، قانون مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان و قانون مبارزه با قاچاق مهاجرین.

 

وزیر امور مهاجران و عودت کننده گان می گوید: حکومت به خاطر جلوگیری از قاچاق انسان روی دو قانون کار می کند.

 

در این اواخر موج پناهجویان از شرق میانه، افریقای شمالی و آسیا به شمول افغانستان وارد کشور های اروپایی شده اند که اکثریت آنها توسط قاچاقبران انسان از راه های غیر قانونی انتقال می یابند.

 

سید حسین عالمی بلخی گفت: کار روی راه ها قانونی این مشکل ادامه دارد.

 

“قوانین در حال تصویب اند، قانون مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان و قانون مبارزه با قاچاق مهاجرین. دولت در این رابطه کار می کند و من امیدوار استم که انشاالله این طرح های دولت نتیجه بدهد و زمینه برای مهاجرت ها کاهش پیدا کند.”

 

وزیر امور مهاجران و عودت کننده گان همچنان از ایجاد یک کمیته برای حل مشکلات بی جا شده ها در زمستان امسال خبر داد که عدۀ از نماینده گان نهاد های کمک رسانی خارجی در آن عضویت دارند.

 

سید حسین عالمی بلخی افزود که این کمیته به کار خود آغاز کرده و امور کمک رسانی به این نیازمندان را تنظیم کرده است.

بیشتر بخوانید  تاکید رییس‌جمهور روسیه بر گسترش روابط با حکومت طالبان
همرسانی کنید!