3 حمل 1394 - همه اخبار

قاتلین فرخنده بازداشت خواهند شد

قاتلین فرخنده بازداشت خواهند شد

رییس تحقیقات جنایی وزارت داخله اطمینان داده است که قاتلین فرخنده را بازداشت خواهد کرد.

 

جنرال ظاهر ظاهر دیروز حین خاکسپاری جسد فرخنده در کابل گفت، پولیس را که در جلوگیری از این حادثه غفلت کرده است دستگیر خواهند کرد.

 

به اساس معلومات مقامات امنیتی تا کنون سیزده تن در پیوند به این رویداد گرفتار شده اند.

 

فرخنده دختری بود که پنجشنبه گذشته، به اتهام سوختاندن اوراق قرآن کریم از سوی ده ها مرد در مرکز شهر کابل مورد لت و کوب قرار گرفت، کشته شد و سپس جسد اش در محضر عام به آتش کشیده شد.

 

این در حالیست که وزیر داخله افغانستان گفته که اتهام سوزانیدن قرآن بر این دختر درست نبوده و فرخنده این کار را نکرده است.

بیشتر بخوانید  کمک های صلیب سرخ برای هزاران تن در افغانستان
همرسانی کنید!