16 جدی 1394 - همه اخبار

فعالیت گسترده‌ طالبان در ولسوالی‌های اطراف کندز

فعالیت گسترده‌ طالبان در ولسوالی‌های اطراف کندز

آریانا نیوز: طالبان در ولسوالی‌های اطراف کندز فعالیت گسترده‌ای دارند، ولسوالی امام صاحب و دشت ارچی این روزها به یکی از پایگاه‌های مهم طالبان در شمال شرق کشور مبدل شده است.
صد روز از سقوط کندز به دست طالبان می‌گذرد؛ اما طالبان هنوز هم در اطراف شهر فعالیت دارند. مردم و بزرگان قوم در کندز با انتقاد از رئیس جمهور می گویند که آقای غنی تاکنون به هیچ یک از وعده هایش عمل نکرده است.

سمیع الله باشنده ی شهر کندز می گوید: “ما از زنجیر شهر بیرون شده نمی‌توانیم؛ اما رئیس جمهور و رئیس اجرائیه در تلویزیون از تأمین امنیت ما سخن می‌گویند”.

درهمین حال فرمانده پولیس کندز می‌گوید که برنامه‌هایی روی دست دارند که بربنیاد آن تهدیدها از این شهر دور خواهد شد.

طالبان در ولسوالی‌های اطراف کندز فعالیت گسترده‌ای دارند، ولسوالی امام صاحب و دشت ارچی این روزها به یکی از پایگاه‌های مهم طالبان در شمال شرق کشور مبدل شده است و طالبان تجهیزات زرهی را که در سه روز حاکمیت‌شان از شهر کندز به دست آورده‌اند را در مکان‌های مصئون در این ولسوالی‌ها نگهداری می‌کنند و گفته می‌شود که مراکز آموزشی نیز در این شهرها ایجاد کرده‌اند.

حاجی غلام سخی بزرگ قوم در کندز در این باره گفت: “از بندر امام صاحب به آن طرف همه طالبان استند و امنیت ما تنها در همین سرک‌ها است و در داخل و بیرون طالبان فعالیت دارند.”

برخی از فرماندهان ارتش می‌گویند که اکنون آنان در حالت دفاعی به سر می‌برند و مجهز بودن طالبان با وسایط زرهی کار را بر این نیروها بسیار دشوار ساخته است و به طالبان دست بلندی داده است.

بیشتر بخوانید  ذبیح الله مجاهد تاریخ آغاز عید قربان را اعلام کرد

طالبان در این شهر به اندازه‌ای فعال هستند که اگر شرکت‌های مخابراتی به خواست آنان کار نکنند، ادامه فعالیت‌های شرکت‌های مخابراتی را به چالش می‌کشند و همه نظاره گر هستند.

پس از سقوط شهر کندز رئیس جمهور دوبار و هر بار با پیام‌ها و وعده‌های گوناگون به این شهر رفت؛ مهمترین وعده رئیس جمهور این بود که امنیت به خانه‌های مردم کندز باز خواهد گشت و زندگی را در این شهر به حالت عادی درخواهد آورد، اما رئیس جمهور کدام یک از وعده هایش را عملی کرده است؟

یکی از اقدامات رئیس جمهور بعد از سقوط کندز تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب برای روشن شدن علت سقوط این شهر بود.

هرچند این کمیسیون در گزارش ۲۰۰ صفحهای خود علتهای سقوط شهر کندز را برجسته ساخت، اما تاهنوز این گزارش همگانی نشده است و این هیأت یک گزارش ۴۰ صفحهای را در اختیار رسانه ها قرار داد، این درحالی است که هیچ یک از اعضای این کمیسیون هم نمیخواهند که در این باره چیزی بگویند.


همرسانی کنید!