1 میزان 1394 - همه اخبار

فروش برخی از پست های عایداتی در سه وزارت خانه کلیدی

فروش برخی از پست های عایداتی در سه وزارت خانه کلیدی

آریانا نیوز: هیات اداری ولسی جرگه افغانستان می گوید که در مورد به مزایده گذاشتن برخی از پست های عایداتی در سه وزارت خانه کلیدی اسنادی در دست دارد.

 

عبدالروف انعامی منشی این جرگه این مطلب را ابراز داشته می گوید که وزرا باید گزارش صد روز نخست کاری شان را به ملت ارایه کنند.

 

آقای انعامی هر چند از کدام وزارت مشخص نام نبرد، اما گفت که وزرای جدید باید، جهت استجواب به ولسی جرگه حاضر شوند.

 

این در حالیست که پیش از این نیز انتقاد های از غیر مسلکی بودن و کارکرد ضعیف برخی از وزرای کابینه حکومت وحدت ملی شکایت های مطرح شده است.

بیشتر بخوانید  ریيس جمهور پیشین خواستار بهبود وضعیت آموزش در افغانستان شد
همرسانی کنید!