12 جدی 1396 - همه اخبار, اجتماعی

مراسم فراغت ۱۰۷ تن از جوانان از فاکولته اقتصاد پوهنتون کندز

کندز

آریانا نیوز: درین مراسم، معاون و سرپرست مقام ولایت کندز، قومندان امنیه، روسای ادارات دولتی، اساتید پوهنتون، متنفذین و محصلین اشتراک داشتند.

درین مراسم که روز گذشته برگزار شد، معاون مقام ولایت در رابطه به اهمیت و نقش علم اقتصاد صحبت نموده گفت که : اقتصاد یکی از مهترین علوم بشمار میرود چون همه چیز روی اقتصاد می چرخد و بدون داشتن اقتصاد خوب نمیتوان به ثبات رسید.
آقای رحیمی همچنان افزود: ثبات سیاسی، استقلال جامعه، قدرت مقاومت، پیروزی سعادت و رستگاری درتمام ابعاد زندگی وبشری انسان آن هم دربرابری حوادث بستگی به حل مشکلات و رفع کمبود های اقتصادی آن جامعه دارد.
علاوه بر این زندگی اجتماعی انسان ها بدون اقتصاد شکوفا و رشد یافته بسی دشوار است و همواره اقتصاد بیمار زمینه را برای نابودی ارزش ها مساعد میسازد، اقتصاد از حساسیت زیادی برخوردار است بدین معنی که یک تصمیم گیری به جا و به موقع، در باره اموراقتصادی می تواند جامعه ای را به عظمت و ترقی بکشاند.

کریم الله کریم – خبرنگار آریانا نیوز از کندز

بیشتر بخوانید  افغانستان در آتش ناامنی؛ حملات مرگبار پاکستان، غیرنظامیان افغان را به خاک و خون کشاند!
همرسانی کنید!
  1. مومن پور :

    تبریک شان باشد